Aquatische biomassa keten

Aquatische biomassa keten is een onderzoeksproject van het lectoraat Biobased proteins.

Onderzoeksproject Aquatische biomassa keten

Dit project heeft als doel om de haalbaarheid en effectiviteit van productie, verwerking en afzet van aquatische biomassa, zijnde Lemna (eendenkroos) en Azolla (kroosvaren) in de provincies Overijssel en Gelderland te onderzoeken en daarmee de stagnatie in toepassing van eiwitwinning uit Lemna en Azolla op te heffen. Hogeschool VHL is betrokken bij 2 werkpakketten waarin onder andere een lezing en excursie ontwikkeld is voor agrarische studiegroepen. Daarnaast worden de leerdoelen opgesteld voor de cursus, het ontwerpen van het curriculum en het maken van lesmateriaal; voornamelijk bestaande uit teelthandleiding en business case. Het werven van deelnemers, hierbij wordt ondersteund door de andere projectpartners. Er vindt twee daagse cursus plaats om de agrariers te informeren.

De excursie en de lezing zal met name gebruikt worden om geïnteresseerde agrariërs kennis te laten maken met de teelt van aquatische biomassa.; Kennismaken met de basisprincipes van teelt van aquatische biomassa. Leerdoel de deelnemer is na de excursie en de rondleiding in staat om een afweging te maken of verdere studie en of onderzoek van de mogelijkheden voor zijn/haar bedrijfsvoering interessant is. De cursus zal dieper graven en alle aspecten die komen kijken bij de teelt, de bedrijfsvoering en de kosten-baten analyse belichten, teneinde de basis principes aan te bieden waarmee een agrariër in staat is een zorgvuldige  bedrijfsmatige afweging te maken om al dan niet aquatische biomassa te gaan telen.

Wil je meer weten over het project Aquatische biomassa keten? Neem contact op met greta.vanbeek@hvhl.nl of kijk op http://kroos.co/

Periode

Start – 1 december 2015
Einde –  31 december 2018

Kernteam

 • Eric de Bruin     
 • Greta van Beek
 • Karolina Smiech
 • Tom Wijers
 • Cees Gauw

Partners

 • ABC kroos  
 • Stichting Waterpark en Veldwerkcentrum Het Lankheet
 • Teletimber B.V.
 • Colubris Technologies B.V.
 • Coöperatief Plan B met U.A.
 • Aan- en verkoopcoöperatie De Eendracht U.A.
 • Enkco B.V.
 • Unipro B.V.
 • Plant Research International (Wageningen UR)

Financiering

De partners staan zelf garant voor de eigen financiering van het project uit eigen middelen.