4D4F

4D4F is een onderzoeksproject van het lectoraat Dairy.

Data Driven Dairy Decisions For Farmers

Hogeschool Van Hall Larenstein en ZLTO maken samen met 14 partners onderdeel uit van het Europese project ‘Data Driven Dairy Decisions For Farmers’ (4D4F). 4D4F focust zich op de rol die sensoren spelen in het verzamelen van real-time informatie, zodat melkveehouders efficiënte beslissingen kunnen nemen. Het netwerk ontwikkelt een Community of Practice (COP) waarin melkveehouders, adviseurs, technologieleveranciers en onderzoekers kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerken om het gebruik van sensoren en data te verbeteren.

In het door Horizon 2020 gefinancierde project 4D4F is het de bedoeling om te focussen op de rol die dier- en omgevingssensoren kunnen spelen bij het verzamelen van realtime informatie om beter gefundeerde beslissingen te nemen in de melkveehouderij.

In het project worden Best Practice Guides ontwikkeld. Dit zijn handleidingen over het gebruik van sensoren en managementsystemen in de melkveehouderij. De informatie wordt ondersteund met video’s, infographics en online virtuele tools. Daarnaast worden er Standard Operating Procedures (SOP), oftewel standaard werkprogramma’s, gemaakt die individueel op bedrijven afgestemd kunnen worden en zowel veehouder als adviseur helpen bij het werken met sensoren en managementsystemen.

Voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen, ga naar: www.4d4f.eu

Inspiratiemiddag

Onderwijsdag