Wie is wie

Lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Over de lector

Hans Hopster bestudeerde na zijn studie aan de hogere landbouwschool in Leeuwarden en Dronten als onderzoeksassistent en later als DLO-onderzoeker het gedrag van runderen; overbezetting in ligboxenstallen, automatisch voeren en melken, stress en mastitis en koecomfort. Hans promoveerde vervolgens bij prof. Wiepkema aan de universiteit in Wageningen op het onderwerp "Coping strategies in dairy cows". Na zijn promotie heeft Hans zijn scope verbreed naar het gedrag van varkens, pluimvee en paarden. Al snel werd hij hoofd van het onderzoekscluster Gedrag, Stressfysiologie en Management bij het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad. Hier heeft hij zich verder bekwaamd in onderzoeksmanagement en -programmering. Een rol die hij combineerde met die van programmaleider van beleidsondersteunend onderzoek op het terrein van dierenwelzijn. In deze hoedanigheid was en is hij verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek in een gevoelige politiek/maatschappelijke context. Hans is tevens lid van de Raad van Dierenaangelegenheden.

Hans is vanaf 2003 lector Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn. Dit combineert hij tot op de dag van vandaag met de functie 'Themaleider Dierenwelzijn' bij Wageningen UR Livestock Research (WUR). Belangrijke onderwerpen waar hij als onderzoeker en als lector aan werkte zijn de dossiers Welzijn van Circusdieren, een Nulmeting Dierenwelzijn in vier opleidingen van het MBO Groen, Denken over Dieren en een onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van 'risicovolle' dieren (Liefde maakt blind?). In zijn rol als trekker van het GKC-programma Dierenwelzijn is de kennisportal www.dierenwelzijnsweb.nl ontwikkeld vanuit de gedachte dat goedgeïnformeerde burgers en organisaties voorwaarde zijn voor een kwalitatief en inhoudelijk goed debat over dierenwelzijn. Hans is in zijn rol als projectleider momenteel verantwoordelijk voor het onderzoek dat bij WUR voor het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd ter onderbouwing van de 'Positieflijst voor te houden zoogdieren'. Voor het lectoraat ziet hij het als zijn taak om docenten, studenten en externe partijen te ondersteunen in een (toekomstige) professionele rol waarin zij bijdragen aan het verder verbeteren van het welzijn van dieren op een wijze die recht doet aan de diverse belangen van stakeholders.

U kunt Hans bereiken via hans.hopster@wur.nl

Medewerkers

Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn bestaat in de kern uit de volgende medewerkers:

 • Jolanda Hokwerda - projectingenieur en lectoraatscoördinator
 • Hans Hopster - lector Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn
 • Vincent Pompe - docent Biologie en Ethiek
 • Marko Ruis - onderzoeker Dierenwelzijn
 • Titia Fokkema - van der Ploeg - docent Diergezondheidszorg
 • Esther Veenstra - projectingenieur en medewerker interne en externe communicatie lectoraat
 • Irene Walstra - docent/onderzoeker Biologie

Naast deze kern zetten zich met enige regelmaat een tiental docenten op projectbasis voor het lectoraat in.

Kenniskring

Het programmateam GKC wordt gevormd door:

 • Hans Hopster (lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn, programmaleider),
 • Jolanda Hokwerda (lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn, secretaris),
 • Lenny van Erp (HAS Den Bosch),
 • Manon de Kort (HAS Den Bosch),
 • Tjalling Huisman (Van Hall Larenstein Leeuwarden),
 • Jos Broekman (Heliconopleidingen Nijmegen),
 • Hans Hilverda (Citaverdecollege Horst),
 • Annemarie Revet (Wellantcollege Houten),
 • Emely Meijerink (Landstede Raalte),
 • Marlon van der Waal (Wageningen Universiteit) en
 • Marko Ruis (Wageningen UR Livestock Research).