Wat we doen

Lectoraat Welzijn van Dieren

Het lectoraat participeert graag in projecten waarin dierenwelzijn een rol speelt. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling worden sommige projecten in samenwerkingsverband aangevraagd via onder andere het GKC-programma Welzijn van Dieren. Van Hall Larenstein met de lector als penvoerder, is trekker van dit programma. Van Hall Larenstein is, naast initiatiefnemer voor projecten binnen dit programma, daarnaast samenwerkingspartner in projecten die door andere groene onderwijsinstellingen worden aangevraagd. In mei 2011 is het nieuwe GKC-programma Dier en Welzijn in principe voor vier jaar goedgekeurd.

De samenwerking van dit GKC-programma Dier en Welzijn met het lectoraat Welzijn van Dieren, het BO-onderzoeksprogramma Dierenwelzijn en Livestock Research is van vitaal belang voor een goede ontsluiting, benutting en verspreiding van beschikbare- en in onderzoek te ontwikkelen kennis.

Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waarbij het lectoraat momenteel betrokken is:

 • HAO netwerk Dierenwelzijn
 • Monitoring Instantie voor Dierenwelzijn
 • Welzijnsmonitor vleeskalveren 

Afgeronde projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waarbij het lectoraat betrokken is geweest:

 • Expertisecentrum Dierenwelzijn (2012-2014)
 • Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg (2014)
 • Liefde maakt blind? (2013)
 • Dierenwelzijn in Beeld (2011-2013)
 • Welzijnsweb internationaal (2008-2012)
 • Trendanalyse Denken over Dieren (2011)
 • Onderzoek naar koudmerken (2010-2011)
 • Dierenwelzijn MBO en Dierenbescherming (2010-2011)
 • Artikel 12 Wildlife (2009-2011)
 • Domeinbeschrijving Dierenwelzijn (2009 - 2011)
 • Nulmeting Dierenwelzijn in vier opleidingen van het MBO Groen (2009 - 2011)
 • Ethical Room for Manoeuvre (2007-2011)
 • Euthanasiebeleid Wellantcollege (2009)
 • Ondernemen met Dierenwelzijn (2008-2011)
 • Waarborgen Paardenwelzijn (2008-2011)
 • Dierentuinvoeding (2008-2011)
 • Welzijn van Circusdieren (2007-2009)
 • Welzijnsmonitor Vleeskalveren (2005-2010)
 • Animal Welfare Quality Management (2008-2009)
 • Dierenwelzijnswijzer

Het Dierenwelzijnsweb

Op het Dierenwelzijnsweb vind je kennis, nieuws, ervaringen, meningen en onderwijshulpmiddelen over dierenwelzijn. Het Dierenwelzijnsweb is ook te vinden op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Dierenwelzijnsweb is een initiatief van het Lectoraat Welzijn van Dieren in opdracht van de Groene Kennis Coƶperatie (GKC) en het Ministerie van Economische Zaken.

Het Dierenwelzijnsweb wordt - in samenwerking met Groen Kennisnet - beheerd door Wageningen UR Livestock Research, Van Hall Larenstein, Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten en Hogeschool HAS Den Bosch.