Doelen

Lectoraat Kust en Zee

Het beheer van zee- en kustsystemen is een complex geheel. De ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee, klimaatverandering en de concurrentie tussen diverse partijen zijn een bedreiging voor onze kust. Het duurzaam gebruik van onze kust- en zeegebieden vraagt om inzicht en kennis. Waar belangen van de natuur, economie en maatschappij samenkomen moeten duurzame beslissingen goed afgewogen worden. Voor een duurzame toekomst van de visserij en aquacultuur is het van belang dat vissers, kwekers, visverwerkers, beleidsmakers, onderzoekers en het onderwijs, goed kunnen samenwerken. Het lectoraat Kust en Zee staat middenin deze problematiek. Het slaat een brug tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijfsleven en NGO's, waarbij zowel het natuurlijke systeem als het sociaaleconomische en bestuurskundige systeem in hun onderlinge samenhang worden meegenomen.