Kust en Zee

Het beheer van zee- en kustsystemen wordt steeds complexer. Er zijn conflicterende ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee. De klimaatverandering en de concurrentie tussen visserij- en natuurbelangen dwingt ons tot actie om de kustveiligheid te waarborgen én om nieuwe kansen te zoeken. Een integrale aanpak is vereist, waarbij zowel het natuurlijke systeem als het sociaaleconomische en bestuurskundige systeem in hun onderlinge samenhang beschouwd moeten worden. Het vereist bovendien een innige samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijfsleven en NGO's.

Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit en IMARES vervullen hierbij een koplopersrol. Met de instelling van het nieuwe lectoraat Marine Ecosystems Management wordt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk versterkt.