Wie is wie

Lectoraat Food, Health & Safety

Over de lectoren

Tot 1 maart 2012 nam Dr. Feike van der Leij de functie waar van lector Voeding en Gezondheid. Sindsdien is dit lectoraat onder een nieuwe titel voortgezet: het lectoraat Food, Health and Safety van Van Hall Larenstein. Per 1 september 2014 is daar lector Food Safety Dr. ing. Anne Schaafsma bijgekomen. Zijn Inauguratie was op 19 maart 2015.

Binnen dit lectoraat werken de  lector Food Safety (Dr. ing. Anne Schaafsma) en de lector Health & Food (Dr. Feike van der Leij) nauw samen. De lectoren Food, Health & Safety willen fundamentele kennis benutten om te komen tot gezondere voedingsmiddelen voor doelgroepen die verschillen in leeftijd en voedingsbehoefte. Het betreft vooral kennis over moleculaire processen in het menselijk lichaam en de invloed van voedingscomponenten daarop. Gezonde voeding is een ketenproduct. Verduurzaming van die keten is een tweede zwaartepunt binnen het lectoraat. Een derde belangrijke taak ligt in de landelijke netwerkfunctie en het steunen van regionale ontwikkelingen om de topsectoren, en in het bijzonder de voedingsmiddelenindustrie, te bedienen.

Kenniskring

Door meerdere malen per jaar bijeen te komen en elkaar van de laatste ontwikkelingen op ieders expertise-gebied bij te praten blijft de kenniskring slagvaardig en alert. Het is de bedoeling dat deze cirkel van expertise een onderdeel van een kennisKETEN gaat worden.

Medewerkers

• Martijn Hoeke, Docent moleculaire biologie en biochemie
• Jappie de Jong, Docent levensmiddelenchemie, vlees- en zuiveltechnologie
• Tjitske van der Meulen, Projectingenieur Life Sciences R&D / Docent voedingsmiddelentechnologie
• Jeannette Nieuwenhuis, Projectleider smaaklessen
• Ina Pratt-Terpstra, Docent klinische chemie en fysiologie
• Greta Schaafsma, Docent Health & Food
• Margje van der Velde-Hijlkema, Docent voedingsmiddelentechnologie

Contact

Postadres
Van Hall Larenstein
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
Bezoekadres
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
Lector Health & Food: Feike van der Leij
Tel: 058 284 61 00 (Leeuwarden) / 0317 48 62 30 (Wageningen)
Lector Food Safety: Anne Schaafsma
E-mail: anne.schaafsma@hvhl.nl
Tel: 058-2846100 (Leeuwarden)