Wat we doen

Lectoraat Food, Health & Safety

Projecten

Het Lectoraat Food, Health and Safety is betrokken bij de volgende projecten:

• Food Circle – Food for healthy ageing
Het project Food Circle is een samenwerking van twee hogescholen (Hanzehogeschool Groningen met Van Hall Larenstein) en het bedrijfsleven (aardappelzetmeelcoöperatie Avebe en vereniging van voedingsmiddelenbedrijven Innexus). In dit project worden vragen naar innovatieve oplossingen vanuit de bedrijven samen met de scholen opgepakt. Feike van der Leij is één van de drie lectoren die hierin actief zijn. Hij doet dat samen met Lizette Oudhuis (lector Food Physics, Van Hall Larenstein) en Doede Binnema (Lector Ingredients and Health, HG), en met de netwerkbrokers Saskia van Gend en Joep de Vries. www.food-circle.nl

• IWP Health, Food & Technology
Deze innovatiewerkplaats (IWP), opgericht vanuit het Centre of Expertise Healthy Ageing richt zich op twee doelgroepen: (te) dikke jeugd en kwetsbare ouderen. Het motto luidt:  ‘Slow Carb – High Protein’. Dit motto wordt uitgewerkt in vier deelprojecten:

  • Zuivel als bron van eiwit - innovaties in voedingsmiddelen gericht op ondervoede patiënten
  • De zee als bron van voedsel - opwaarderen van reststromen, focus op garnalenvangst; productie van eiwit en vezels
  • Food for Thought - Maatschappelijke vertaling van technologische ontwikkelingen en educatieve activiteiten. Een voorbeeld is het symposium Eetprikkels, op 9 oktober 2013

Deelnemers in deze IWP zijn Van Hall Larenstein, Stenden hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, ROC Friesland College, Medisch Centrum Leeuwarden, Ordina, Koopmans Meel, Blueport Lauwersoog en Telson BV.

• Weet wat je eet & Eet wat je weet

• Biologisch Onderzoek Breder Bekend (BOBB)

• Zorgzame Voeding

• Allergie als gezonde niche-kans

• Food Safety through Food Safety Culture

• Food Forensics
Studenten en docenten van de major Forensic Sciences (opleiding Biotechnologie) werken aan food-gerelateerde onderwerpen met een maatschappelijke urgentie. Het eerste deelproject omvat de ontwikkeling van een mobiele laboratoriumfaciliteit voor grote evenementen. Voedselveiligheidsincidenten door bedorven voedsel kunnen hiermee worden voorkomen. Een ander deelproject richt zich op ethische en juridische aspecten van maaltijdbezorgservice bij ouderen. Hoever kunnen en mogen medewerkers van de bezorgservice gaan in het rapporteren van veranderd voedingsgedrag?

• IPOP Customized Nutrition: Voeding op maat