Food, Health & Safety

Dit lectoraat houdt zich bezig met gezonde en veilige voedingsproducten om doelgroepen die verschillen in nutritionele behoeften te dienen. Voeding is een ketenproduct. Duurzame verbeteringen binnen de keten zijn van groot belang. Het lectoraat heeft een netwerkfunctie, om regionale ontwikkelingen te ondersteunen. In Samenwerking met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) past dit lectoraat fundamentele kennis toe in de praktijk.