Wat we doen

Lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden

Projecten

Titel Project: Een stedelijke boerderij in Nanded City 
Regio: Azie, India
Betrokenen: Eweg, Nortman, Haesendonckx, Strijkstra, Oosterhoff

In Nanded City (Pune, India), steunen we een project ontwikkelaar bij het ontwerp en de ontwikkeling van een stedelijke boerderij. Een uniek initiatief in india. Het gebied zal waardevol zijn voor de 140.000 inwoners van Nanded City en voor bezoekers van buiten. Wij werken met het Nanded City Development Team, Baramati Agricultural College, landschap architecten en andere adviseurs. Vanuit Van Hall Larenstein is er een Interdisciplinair team betrokken, met onderzoekers en studenten van landschap design, wildlife management en agro-voeding. Baramati College brengt kennis op het gebied van agro-voeding en kennis op Indiase landbouwpraktijken. Het masterplan zal in februari 2016 afgerond worden.

Titel Project: RAAK Family Dairy Tech
Regio: Azie, India
Betrokkenen: Eweg, Rankenberg, De Vries, Haesendonckx, Van der Velde, Lokhorst, Voskamp

RAAK Family Dairy Tech India is een project met bedrijven en onderzoekers in Baramati India, samen met een groep Nederlandse bedrijven. In dit project worden de business modellen van acht Indiaanse boeren families in Baramati geanalyseerd. Er wordt gekeken hoe zij met ondersteuning van technologie vanuit Nederland kunnen zorgen voor beter koeien, betere huisvesting en beter boeren en markten. 

Advisory Report, Family Dairy Tech, India Donwload(pdf - 3,8MB)

Titel Project: Kansen voor ondernemers in de puimvee- en vissector
Regio: Afrika, Kenia

Een veelbelovend begin van de samenwerking op het project "de ontwikkeling van kansen voor jonge ondernemers in de pluimvee-en vissector in kenia" met collega's uit usiu-a, michigan state university, licentie om te groeien.
In Nairobi wordt gewerkt aan een metro-agroalimentaire proeftuin, gericht op het ontwikkelen van nieuwe zakelijke mogelijkheden voor Afrikaanse jeugd in de vis en pluimveesector. Een van de nieuwe zakelijke mogelijkheden dat zal worden verkend focus op insecten als voer voor vis en kip. Het Infseed Research Institute onderzoekt productietechnieken voor verschillende insecten. Het project wordt uitgevoerd door de Verenigde Staten Internationale Universiteit-Afrika in Nairobi en Van Hall Larenstein, Michigan State University en Licentie-naar-groeien Consultancy zijn betrokken.

Regio: Europa
Betrokkenen:  Schaafsma, Rankenberg, Haesendonckx, Houwers, Eweg

In het Living Lab Balkan is het lectoraat betrokken bij de ontwikkelingen van nieuwe ketens, business modellen en methoden voor ontwikkeling.

Publicaties

A Study Into the Possibility of Upgrading Farmers’ Means of Linking Small Holder Farmers to Potential Market Chain Gepubliceerd in: International Journal of Business and Economics Research
2015; 4(4): 192-200, Published online July 30 2015 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijber)
Auteur: Beyene (2015)

Towards sustainable Metropolitan Agriculture Gepubliceerd in: Roggema, R. and Keeffe, G. (eds.) Why we need small cows, Ways to Design for Urban Agriculture,  Velp, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, 2014, pp. 295-309. Auteur: Eweg (2014)

Living Labs: innovating environments for metropolitan food production. Gepubliceerd in: Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning conference, Leeuwarden, the Netherlands, November 5-7, 2014, R. Roggema and G. Keeffe, Eds. Velp: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, 2014. pp. 568-583. Auteurs: Eweg en Van Hal (2014)

Linking Guruve smallholder egg producers to high price market segments Gepubliceerd in: Finding Spaces for Productive Cities: Proceedings of the 6th AESOP Sustainable Food Planning conference, Leeuwarden, the Netherlands, November 5-7, 2014, R. Roggema and G. Keeffe, Eds. Velp: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, 2014. Auteurs: Rusirevi en Verschuur (2014)

Assessment of constraints and opportunities of honey production in Wonchi district South West Shewa Zone of Oromia, Ethiopia Gepubliceerd in: American Journal of Research Communication, 2014, 2(10): 342-353 (www.usa-journals.com, ISSN: 2325-4076) Auteurs: Beyene en Verschuur (2014)

Assessment of factors and factors affecting milk value chain in smallholder dairy farmers: A case study of Ada’a District, East Shawa Zone of Oromia regional State, Ethiopia Gepubliceerd in: African Journal of Agricultural ResearchVol. 9(3), pp. 345-352 ,16 January, 2014 (http://www.academicjournals.org/AJAR) Auteurs: Debele en Verschuur (2014)

How do we organize that urban consumers get enough food, and the food they want? (inaugurele rede) Gepubliceerd in: Internetsite lectoraat en http://www.researchgate.net/publication/268157406 Auteur: Eweg (2013)