Wie is wie

Lectoraat Biobased Economy

Over de lector

Hans Derksen studeerde biologie in Groningen en studeerde cum laude in af 1983, met als hoofdvakken Biochemie en Dierfysiologie. Daarna deed hij zijn Ph.D. onder het mentorschap van de fysiologisch chemicus prof. Scherphof in 1987. Hierna werkte hij tien jaar bij het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO; voorloper van het huidige WageningenUR Food and Biobased Research Institute). Binnen dit Instituut was hij directeur van de business unit Biobased Products verantwoordelijk voor het uitvoeren van contractonderzoek op het gebied van bioconversie, plantaardige oliën, vezels en eiwitten voor (nieuwe) non-food toepassingen. In 2000 werd hij algemeen directeur van SHR Hout Research in Wageningen, een research organisatie die zich richt op innovatieve ondersteuning van de houtverwerkende industrie. Tegelijkertijd bekleedde hij (tot 2009) de functie van bijzonder hoogleraar Kennisintensief Ondernemerschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 werd hij oprichter en DGA van Innostart Consulting BV, een consultancy bedrijf dat zich richt op onderzoek en advisering met betrekking tot duurzame innovaties. In 2013 richtte hij met partners het bedrijf ABCKroos BV op en in 2015 Biorefinery Solutions BV, beide gericht op de bioraffinage van agrofood reststromen.

Kenniskring

Binnen het lectoraat Biobased Economy wordt intensief samengewerkt met andere lectoraten binnen Van Hall Larenstein. Het gaat hier met name om:
• Food Health and Safety
• Kust en Zee    
• Food Physics

Medewerkers

Het lectoraat kent een vaste kern van medewerkers die het onderwijs- en onderzoeksprogramma vorm geeft. Momenteel bestaat deze uit de volgende personen: 
• Jerke de Vries
• Sytze Wiegersma   
• Cees Gauw
• Dick Bonarius
• Hendrik Boekhoud
• Jos Theunissen
• Truus Rigter

Contact

Postadres
Van Hall Larenstein
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
Bezoekadres
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden
E-mail
cebe@hogeschoolvhl.nl
Telefoon
+31 (0) 58 284 64 30 / +31(0)58 284 62 11