Wat we doen

Lectoraat Biobased Economy

Projecten

Enkele voorbeelden:
• Brandnetel revival: ontwikkeling van  integrale plantconversie: eiwit voor chemie en voeding en vezels voor textiel, papier en tapijten. 
• Zeewier bioraffinage: productie van koolhydraten en eiwitten uit zeewier
• Eendenkroos als nieuw eiwitgewas: teeltoptimalisatie en bioraffinage van eendenkroos tot functionele eiwitten voor voeding en industrie
 Bermgrassap benutting als fermentatiegrondstof voor de productie van bioplastics
 Teelt en bioraffinage van algen voor de productie van eiwit en koolhydraten
 Verwerking van aardappelloof tot functioneel eiwit voor technische toepassingen
 Life Cycle Analysis en Life Cycle Costing onderzoek ter bepaling van duurzaamheid en economische kansen van nieuwe biobased waardeketens en product-markt-combinaties

Centre of Expertise Biobased Economy

In samenhang met het lectoraat Biobased Economy is, samen met Wageningen University en de overige HAO-instellingen, het Centre for Biobased Economy opgericht. Van Hall Larenstein vervult hierin de rol van een Centre of Expertise Biobased Economy (CEBE), dat bedrijven en organisaties in met name Noord en Oost Nederland faciliteiten en hulp biedt om kennis op het gebied van biobased ontwikkelingen te ontsluiten en in uw bedrijf of organisatie toepasbaar te maken. Indien uw onderzoeksvraag past binnen de doelstellingen van het CEBE behoort een aantrekkelijke korting (oplopend tot maximaal 50% van het onderzoeksbudget) tot de mogelijkheden.

Biobased Economy: een kans voor u!

Momenteel vindt er een overgang plaats van een samenleving die volop gebruik maakt van steeds schaarser wordende (fossiele) grondstoffen naar een samenleving dit gebruik maakt van duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen. Dit levert duurzame economische kansen op voor bedrijven die hierop inspelen en de schat aan ontwikkelde kennis inzetten om hun eigen productieproces en productenportfolio te 'vergroenen'. Wilt u de kansen die dit biedt verzilveren maar u weet niet hoe? De helpdesk van het Centre of Expertise Biobased Economy (CBBE) laat u in contact komen met deskundigen die u hierbij kunnen adviseren en studenten die u kunnen helpen om nieuwe biobased kennis in uw bedrijf te implementeren. Geïnteresseerd? Neem vandaag nog even contact op!