Doelen

Lectoraat Biobased Economy

Missie

Het lectoraat Biobased Economy richt zich op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen van agrofood(rest)stromen ter vervanging van fossiele grondstoffen. De focus ligt vooral op de benutting van aquatische biomassa (zoals eendenkroos, algen en zeewier) en de bioraffinage (opwerking en scheiding) van agrogrondstoffen tot industrieel toepasbare grondstoffen als koolhydraten en eiwitten.

Doel

Voor een duurzame samenleving, waarin voldoende voedsel, energie en grondstoffen beschikbaar is om ook de generaties na ons een menswaardig bestaan te verschaffen, is het nodig om minder afhankelijk te worden van eindige, fossiele grondstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Een toenemende benutting van hernieuwbare grondstoffen uit de landbouw is daar een belangrijk onderdeel van. Aangezien biomassa de enig beschikbare bron van duurzame koolstofverbindingen voor de productie van chemicaliën en materialen is, ziet het lectoraat de ontwikkeling van innovatieve verwerking van agrofood(rest)stromen tot industriële producten als haar prioriteit. Deze transitie naar een duurzame samenleving is niet alleen onvermijdelijk, maar levert voor bedrijven ook veel commerciële kansen op. Voor de implementatie van deze nieuwe duurzame bedrijvigheid zijn in de komende Jaren een groot aantal professionals nodig die kijk hebben op de eisen die deze nieuwe waardeketens stelt en daar ook invulling aan kunnen geven. Reden waarom het lectoraat Biobased Economy ook inzet op ontwikkeling van onderwijs waarin cross-sectorale aspecten tussen bijvoorbeeld landbouw, procestechnologie en chemie aandacht krijgen.