Food Health and Safety

Het onderzoeken van veiligheid en gezondheidseffecten voor jong en oud van voedingsmiddelen, voedingsbestanddelen en productieprocessen

Ondanks alle kennis over voeding worden nog veel producten geconsumeerd zonder dat de samenstelling precies bekend is. De roep om meer biodiversiteit in graslanden, het introduceren van nieuwe ziekteresistente landbouwgewassen, het aanpassen van productie processen onder druk van kostprijs en duurzaamheid zijn voorbeelden van factoren die de samenstelling van voedingsmiddelen beïnvloeden. Soms positief, soms negatief.

In een zwaar concurrerende markt, zal de Nederlandse landbouw zich naast kwantiteit meer en meer moeten richten op kwalitatief hoogwaardige en veilige voedingsmiddelen. Zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk geproduceerd zonder de behoefte en veiligheid van de consument uit het oog te verliezen. Zo kan spelen met biodiversiteit de gezondheid van koeien verbeteren en milieuvriendelijke zuivelproducten opleveren met specifieke voordelen voor bepaalde consumentengroepen.

Het lectoraat Food Health & Safety kijkt naar de voordelen en veiligheid van producten uit de hele voedingsketen, maar in het bijzonder de zuivelketen. Het bouwt aan een wetenschappelijk netwerk om zo op de best mogelijke manier landelijke en regionale voedingsvragen te kunnen beantwoorden. In de praktijk betekent dit dat in samenwerking met kennisinstituten en het bedrijfsleven (Multinationals en Midden- en Kleinbedrijf), en met behulp van studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), de  voedingsvragen door het lectoraat worden omgezet in toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Evalueren van voedingsbestandsdelen en processen

Soms worden voedingsstoffen in grote hoeveelheden of in disbalans geconsumeerd als gevolg van levensstijl. Dit kan bij de verschillende consumentengroepen verschillende effecten opleveren en soms kunnen kleine veranderingen in levensstijl de disbalans in voeding compenseren. Daarnaast kunnen via het bewerkingsproces onbedoeld of onherroepelijk veranderingen optreden in de samenstelling van voedingsmiddelen. Het in kaart brengen van risico’s (of voordelen) van voedingsstoffen in disbalans of door bewerking veranderde voedingsstoffen, is van groot belang voor toekomstig voedingsbeleid en het onderwijs. Verkregen kennis wordt gedeeld  in de vorm van publicaties of veiligheidsrapporten.

Dr. Marije Strikwold ERT, marije.strikwold@hvhl.nl, +31 6 2221 8304