Projecten

Het Green Entrepreneurship Centre ondersteunt en begeleidt diverse projecten op het gebied van circulaire economie: het opzetten of uitvoeren van projecten gericht op of producten/diensten  waarbij kennis gevraagd wordt van bio-based, natuurlijke ecosystemen, duurzame energie of het hergebruik van afval.

Voorbeelden hiervan volgen binnenkort.