Biomimicry

Leren van de natuur voor duurzame oplossingen

Het lectoraat ‘Biomimicry – leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ is een bijzondere samenwerking met Inholland Delft en Aeres Hogeschool Wageningen. De term biomimicry is afgeleid van de samentrekking van de Griekse woorden bios (leven) en mimesis (imiteren), dus letterlijk ’het leven imiteren’. De natuur biedt voor zoveel vraagstukken al een oplossing. Het is een kwestie van hier oog voor hebben en je laten inspireren. 

Biomimicry is een discipline in ontwikkeling, waarvan de toepassing kan leiden tot innovatie en duurzame oplossingen op het gebied van techniek, ontwerp en sociale innovatie.

Over de lector

Sinds september 2017 is dr. Mauro Gallo aangesteld als lector ‘Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Inholland Delft en door de samenwerking ook regelmatig aanwezig op Van Hall Larenstein. Gallo onderzoekt of biomimicry als innovatiemethode kan bijdragen aan duurzame oplossingen in productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie en de toepassing in deze drie gebieden.

Meer informatie

Op de website van InHolland valt alles te lezen over het lectoraat, onderzoekers, thema's en meer rondom biomimicry.

Contact

Lector: Mauro Gallo
Tel.: 0651025318