Sustainable River Management

Gezamenlijk initiatief

Het lectoraat Sustainable River Management is een gezamenlijk initiatief van Van Hall Larenstein en de HAN.  Met dit gedeelde lectoraat streven beide hogescholen ernaar om de samenwerking op het gebied van watermanagement te intensiveren. Voortbouwend op de expertise aanwezig bij met name Land- en Water Management bij Van Hall Larenstein en Civiele Techniek bij de HAN, zal het lectoraat zich met name richten op de vraag hoe het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk kan blijven voor mensen, bedrijven en natuur, zowel op korte termijn als in de verre toekomst. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar ‘nature based’ benaderingen, adaptief delta management, asset management en meerlaagsveiligheid.

Over de lector

Jeroen Rijke is civiel ingenieur (TU Delft) en gepromoveerd in de bestuurskunde (UNESCO-IHE en TU Delft). Voor hij in dienst trad bij Van Hall Larenstein en de HAN, was hij organisatieadviseur bij Triple Bridge en onderzoeker bij UNESCO-IHE. Hij is recent onder andere betrokken geweest bij: 

  • Ruimte voor de Rivier 
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2 en het nieuwe HWBP) 
  • Deltaprogramma 
  • MIRT Onderzoek Meerlaagsveiligheid Dordrecht en klimaatadaptatie in Rotterdam

Naast zijn werkzaamheden voor het lectoraat, blijft Jeroen voor één dag in de week verbonden aan Flood Resilience Group bij UNESCO-IHE waar hij onder meer PhD en MSc studenten uit Azië, Latijns Amerika en Afrika begeleidt bij hun onderzoek. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Jeroen Rijke via jeroen.rijke@hvhl.nl.

Adres Velp
Van Hall Larenstein
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp