Kust- en Zeemanagement

Missie en doel

Het beheer van zee- en kustsystemen is een complex geheel. De ruimteclaims in het kustgebied en op de Noordzee, klimaatverandering en de concurrentie tussen diverse partijen zijn een bedreiging voor onze kust. Het duurzaam gebruik van onze kust- en zeegebieden vraagt om inzicht en kennis. Waar belangen van de natuur, economie en maatschappij samenkomen moeten duurzame beslissingen goed afgewogen worden. Voor een duurzame toekomst van de visserij en aquacultuur is het van belang dat vissers, kwekers, visverwerkers, beleidsmakers, onderzoekers en het onderwijs, goed kunnen samenwerken. Het lectoraat Kust- en Zeemanagement staat middenin deze problematiek. Het slaat een brug tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijfsleven en NGO's, waarbij zowel het natuurlijke systeem als het sociaal-economische en bestuurskundige systeem in hun onderlinge samenhang worden meegenomen.

Kenniskring

Het lectoraat maakt onderdeel uit van het Applied Research Centre Delta Areas and Resources en heeft inhoudelijke contacten met de opleidingen die bij het domein Delta Areas and Resources horen, zoals Kust- en Zeemanagement en Management van de Leefomgeving. Binnen het lectoraat zijn diverse mensen actief. Gezamenlijk werken zij mee aan de uitdagingen die het lectoraat heeft gesteld. Hieronder een overzicht van enkele van deze actieve medewerkers:
•    David Goldsborough 
•    Alwin Hylkema 
•    Patrick Bron 
•    Marlous Heemstra 
•    Marieke Verweij 
•    Jeroen Huisman 
•    Sara Eeman 
•    Joop van Eerbeek 

Projecten

Toegepast onderzoek, zoals uitgevoerd door onze lectoren, onderzoekers, docenten en studenten, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. De resultaten van het onderzoek moeten van toepassing zijn voor bedrijven en professionals in de publieke sector. Een goede relatie met bedrijven en instellingen in en buiten de regio wordt gerealiseerd door middel van innovatieve oplossingen voor praktische vragen en het beschikbaar stellen van hoog opgeleide professionals. Ook binnen de opleiding Kust- en Zeemanagement zijn we met fantastische projecten bezig om de wereld een stukje duurzamer te maken. Deze projecten vallen onder het Lectoraat Kust- en Zeemanagement.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (de projecten van) het lectoraat, neem dan contact op met Marlous Heemstra (project coördinator) via marlous.heemstra@hvhl.nl

Contact

Postadres
Hogeschool Van Hall Larenstein
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
Bezoekadres
Agora 1
8934 CJ Leeuwarden