Publicaties

Daar waar overheden en grote organisaties zoals Rijkswaterstaat, de waterschappen, maar ook natuurbeschermingsorganisaties voorheen redelijk zelfstandig konden opereren, komen ze in het publieke domein nu veel meer organisaties tegen die mee willen doen. In opdracht van Natuurmonumenten deed het lectoraat Duurzaam Landschapsbeheer onderzoek naar deze nieuwe rol, ook wel ‘overheidsparticipatie’ genoemd. De bevindingen zijn vastgelegd in het rapport ‘Handreiking werken met communities - Best practices bij Natuurmonumenten’.

Handreiking werken met communities Download PDF(pdf - 5MB)