Animals and Business Applied Research Centre

De missie van het Applied Research Centre Animals and Business luidt: “Met praktijkgericht onderzoek ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij innovaties gericht op het gedrag en welzijn van dieren en op de ontwikkeling van duurzame leefomgevingen voor dieren en mensen én de vertaling van deze eisen in duurzame business modellen voor de productie van voldoende en veilige voedsel- en andere ‘biobased’-producten”. 

Het ARC richt zich op de volgende vragen:

  • hoe dieren met inachtneming van hun (intrinsieke) waarde waardevol kunnen zijn voor mensen (Dierenwelzijn);
  • hoe ondernemers duurzame waarde kunnen creëren voor maatschappij en klanten (Duurzaam ondernemen);
  • hoe natuurlijke en man-made habitats van waarde kunnen zijn voor mens en dier (Biodiversiteit).

Het kernbegrip hierbij is het begrip ‘Waarde’: de opgave van kennisinstellingen en – profit én non profit- ondernemers om waarde te creëren voor mensen (consumenten en maatschappij) waarbij de (intrinsieke) waarde van dieren en leefomgeving een randvoorwaarde en streven is.