HVHL-studenten zijn bovengemiddeld tevreden over hun hogeschool volgens NSE-uitslag

28-05-2024

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) beoordelen hun hogeschool opnieuw aanmerkelijk beter dan het landelijk gemiddelde. Dat wijst de Nationale Studenten Enquête 2024 uit. In dit landelijke onderzoek naar studenttevredenheid worden alle studenten in het Nederlands hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool. Op 42 van de 50 vraagaspecten zijn de scores van HVHL hoger dan de ‘benchmark’.

Met een respons van 45,8% scoort HVHL ruim boven de totale NSE-respons van 32,6%. De verschillen ten opzichte van de eigen resultaten van 2023 zijn gering. Maar het verschil met het landelijk gemiddelde is over het algemeen groot. Net als vorig jaar waarderen de studenten de sfeer op de hogeschool het allermeest, ruim boven het landelijk gemiddelde. Het percentage HVHL-studenten dat dezelfde opleiding opnieuw zou kiezen is dit jaar gestegen.

Studenten waarderen betrokkenheid en begeleiding

Scores die opvallen zijn de hoge waardering van HVHL-studenten voor ‘betrokkenheid en contact’ en de ‘studiebegeleiding’. Op dat laatste aspect scoort HVHL ook het hoogst van alle ‘groene’ hogescholen.  

Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur, ziet in de resultaten de inzet van docenten en medewerkers van de hogeschool terug. "Ik ben ontzettend trots op de prestaties van onze onderwijsteams en staf. Voor hen staan de studenten altijd op de eerste plaats. Onze docenten en medewerkers werken hard en met passie aan het bieden van het allerbeste onderwijs, waarbij ze altijd de studenten centraal stellen."

Naast de vaste thema’s in de NSE-vragenlijst heeft HVHL een aantal keuzethema’s toegevoegd. Een daarvan is ‘studierooster’. De verbeterde studieroosters en de bekendmaking daarvan worden gewaardeerd door de studenten. Daarnaast zijn internationale studenten op de beide locaties Velp en Leeuwarden nu aanmerkelijk meer tevreden op nagenoeg alle vraagaspecten.

HVHL opnieuw duurzaamste instelling voor hoger onderwijs in Nederland

Afgelopen vrijdag werd Hogeschool Van Hall Larenstein uitgeroepen tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland. Met het winnen van de SustainaBul 2024 liet HVHL voor de vierde keer alle universiteiten en hogescholen achter zich.