VN Water Conferentie 2023 bevestigt urgentie duurzaamheidstransities

24-03-2023

Vandaag wordt de Water Conferentie 2023 van de Verenigde Naties (VN) in New York afgesloten met een Water Action Agenda gericht op versnelde implementatie van maatregelen voor het bereiken van Sustainability Development Goal 6 (SDG 6): Clean Water and Sanitation. Aan deze water conferentie – mede georganiseerd door Nederland - namen zo’n 6000 mensen uit vele landen deel. HVHL-lectoren Jantsje van Loon – Steensma (Nature based river management) en Peter van der Maas (Duurzame watersystemen) deelden hier ook hun kennis tijdens speciale side events.

Noodzaak van transities

In veel van de sessies die op het programma stonden werd benadrukt dat de opgave van duurzaam waterbeheer sterk is gerelateerd aan de klimaatopgave en dat er grote maatschappelijk transities nodig zijn om in de toekomst voldoende schoon water voor mens en natuur te behouden. Ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) benadrukte in zijn bijdrage aan de Water Conferentie dat het IPCC rapport van 2021 helder was: de impact van klimaatverandering zullen we vooral via water ervaren, te veel of te weinig. Al bestaande en toekomstige watergerelateerde opgaven vragen om innovatieve en duurzame maatregelen en een aanpak die verder gaat dan ‘business as usual’: een transitie in aanpak en het opschalen van nieuwe en duurzame oplossingen zoals nature-based solutions. Ook Henk Ovink – Nederlands watergezant en voorzitter van HVHL’s Raad van Toezicht –  pleitte voor groene oplossingen die ook nog meerwaarde hebben voor biodiversiteit en koolstof vastleggen. Al met al een bevestiging van de belangrijke thema’s waar onderwijs en onderzoek bij HVHL zich op richten: een duurzame leefomgeving waarvoor transities in water-en bodembeheer, gebruik van energie en grondstoffen, landbouw en voedselproductie, nodig zijn.

Living Labs

Lector Peter van der Maas vertelde tijdens een Side Event over waarom en hoe de Living Lab methodologie wordt gebruikt bij complexe maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld waterbeheer in veenweidegebieden. Dat event organiseerde Peter samen met Water Alliance en Deltares, waarmee HVHL samenwerkt in projecten op Terschelling. Na de presentaties ontstond een levendige discussie over de (vaak terughoudende) rol van overheden bij co-creatie, en over de culturele context, die sterk bepalend lijkt voor de mate van samenwerking en co-creatie.

De natuur als voorbeeld voor oplossingen

Lector Jantsje van Loon-Steensma organiseerde eerder deze week een Virtual Side Event, waar jonge mensen uit vier verschillende landen ervaringen uitwisselden over de voor- en nadelen van nature-based solutions voor rivieren. Studenten van de master River Delta Development presenteerden hun inzichten rond het ‘Ruimte voor de Rivier’ project ‘Polder Noordwaard’. Daarbij kwam naar voren dat, net als in Bangladesh, het belangrijk is om ook naar de lange termijn effecten van nature-based solutions op water en klimaat te kijken.