Met training Kabels en leidingen dragen HVHL en RPS bij aan duurzame energietransitie

21-03-2023

De komende drie jaar bundelen Hogeschool Van Hall Larenstein en zakelijk dienstverlener RPS de krachten voor de meerdaagse praktijktraining Kabels en leidingen. Ruth van der Beek (directeur Onderwijs HVHL) en Harm van der Zweep (teamleider Omgevingsmanagement RPS) hebben hun handtekening gezet onder deze samenwerking.

De praktijktraining Kabels en leidingen werd vorig jaar ontwikkeld door HVHL, Gasunie en RPS. Hierin wandelen medewerkers van netbeheerders, waterleiding- en elektrabedrijven stap voor stap door alle facetten die meespelen bij de voorbereidingen om een nieuw tracé aan te leggen. Inmiddels heeft de eerste groep cursisten van Gasunie het programma helemaal doorlopen.

Kennis van a tot z
Ruth van der Beek is positief over de samenwerking tot nu toe en heeft hoge verwachtingen van het vervolg van de opleiding. “Doordat we de juiste partijen bij elkaar brengen, bieden we een onderscheidend programma. We staan voor een goede kwaliteit van onderwijs en het levenslang ontwikkelen. Ik denk dat we dat met deze samenwerking verder kunnen bewerkstelligen.”

Volgens Harm van der Zweep sluit de opleiding naadloos aan op de energietransitie die momenteel een grote vlucht neemt. “De kennis die hiervoor nodig is bij de aanleg van kabels en leidingen, hebben we van a tot z weten samen te pakken in deze training. Van archeologie tot niet-gesprongen explosieven en van flora- en faunawetgeving tot cultuurtechniek en omgevingsmanagement. Een training die nog niet bestaat in de markt, met allemaal docenten uit de praktijk.”

Leven Lang Ontwikkelen
“De training Kabels en leidingen biedt Hogeschool Van Hall Larenstein de mogelijkheid om concreet handen en voeten te geven aan de duurzame energietransitie”, aldus Harry Ankoné, manager Contractactiviteiten en relatiebeheer. “Als je me een paar jaar geleden had gevraagd: ‘wat doen jullie aan duurzame energie?’, dan was dit beperkt gebleven tot een beetje biomassa. Het verhaal van RPS en de Gasunie heeft ons getriggerd. Zeker omdat duurzame energietransitie een van de speerpunten in onze regio Arnhem-Nijmegen is. Met dit soort trainingen kunnen wij daar echt een bijdrage aan leveren.”

Harry Ankoné benadrukt dat de training ook perfect past bij het speerpunt Leven lang Ontwikkelen, dat een prominente plek inneemt in het instellingsplan 2022-2025 van HVHL. “Deze aanpak stimuleert de eigen regie van mensen op hun loopbaan, zodat ze zich blijven ontwikkelen en meegaan in de veranderende vraag op de arbeidsmarkt.” Op dit moment valt de training Kabels en leidingen nog onder incompany, maar in de toekomst kan het ook een open training worden.

Topbodemexperts
De training heeft raakvlakken met wat HVHL levert. “Wij zijn binnen Nederland de enige aanbieder van de opleiding Land- en Watermanagement. Die unieke kennis zetten we binnen de training in. Daarnaast zijn er nog dimensies die we verder kunnen ontwikkelen”, vertelt Harry. “Zo hebben we een minor Bodem in stedelijk gebied. Hier zitten de topbodemexperts van Nederland in. Dat past goed in het straatje van de brede training Kabels en leidingen. Want als je experts in transitie wilt opleiden, dan moet je ook in de frontlinie over de meest actuele kennis beschikken.”