Hogescholen en kennisinstituten bundelen krachten tegen verzilting in delta’s

07-02-2023

De verzilting van de Nederlandse delta’s neemt toe. Veroorzakers zijn het veranderde klimaat, de stijgende zeespiegel en de dalende bodem. Dat vraagt om actie, want verzilting maakt grond- en oppervlaktewater minder geschikt voor gebruik. Daarom bundelen drie hogescholen (waaronder HVHL) en drie kennisinstituten de krachten in het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s.

Nationaal uniek én internationaal relevant

Het kenniscluster gaat zich ervoor inzetten om zuinig en slim om te gaan met het zoetwater, en om ons landbouwsysteem verziltingsbestendig te maken. Doordat in het cluster toegepaste water-, bodem- en gewaskennis samenkomt, is het uniek in ons land en ook internationaal gezien relevant. Delta’s over de hele wereld ondervinden dezelfde bedreigingen en bestaan vooral uit kleirijke bodems. Klei is heel gevoelig voor verzilting. En als die grond eenmaal is aangetast, ontstaat een slechte structuur, minder vruchtbare landbouwgrond en uiteindelijke lagere opbrengsten voor de boer.

Aan de slag met kennisagenda
Initiatiefnemer van de krachtenbundeling is de provincie Fryslân, dat € 1 miljoen subsidie beschikbaar heeft gesteld. Het inhoudelijke werk komt bij Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares, Hanzehogeschool, HZ University of Applied Sciences en Van Hall Larenstein vandaan. De partners gaan samenwerken met overheden en bedrijfsleven aan een Nationale Kennisagenda rondom Verzilting. En ook andere partijen zijn welkom om zich aan te sluiten bij het cluster en bij te dragen aan de kennisagenda en kennistafels.

Officiële aftrap
Op 2 februari is het Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s officieel gestart tijdens een symposium op onze Leeuwarder locatie. Het cluster vestigt zich op de Watercampus in Leeuwarden.