Groene hogescholen boeken resultaat voor vitaal en veelzijdig bos

14-02-2023

Een app voor bosbeheerders, waarmee zij kunnen monitoren hoe minder bekende boomsoorten groeien. Als onderdeel van de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer. Het is een concreet resultaat van de onderzoeksprojecten ‘Vitaal bos’ en ‘Veelzijdig bos’. Uitgevoerd door de groene hogescholen Aeres, HAS green academy, Inholland en Van Hall Larenstein (HVHL). Tijdens het symposium Duurzaam Bosbeheer op 10 februari deelden de onderzoekers dit resultaat, bij HVHL in Velp.

Om aan de Europese klimaatdoelen te voldoen, heeft Nederland in 2030 37.000 hectare nieuw bos nodig. “Die uitdaging roept een paar heel wezenlijke vragen op”, vertelt docent Ecologie Nick Pruijn. “Want waar moet dat bos komen? Welke boomsoorten zijn handig om te planten? En hoe gaan we het beheren? In de onderzoeksprojecten pakken we deze vragen beet.”

De onderzoekers, docenten, studenten en partners uit het werkveld wisselden bij het symposium verder van gedachten over de toekomst van het bos. Dat leverde waardevolle input op voor het vervolg van de onderzoeken, waaraan we met elkaar nog twee jaar werken.

Nieuw lectoraat: Duurzaam Bosbeheer
Ook stelde de nieuwe lector Duurzaam Bosbeheer, Ute Sass-Klaassen, zichzelf voor. “Focus van het nieuwe lectoraat is om toegepast onderzoek rondom bosbeheer te versterken. Zo kunnen we samen met studenten en het werkveld stappen zetten in de transitie naar weerbaardere én nieuwe bossen in ons land. Daarbij bundelen we de krachten binnen en tussen de hogescholen, en met Wageningen University & Research. Het maakt de opleiding Bos- en Natuurbeheer nog sterker.”

Meer weten?