Aftrap participatieproject Pientere Tuinen

05-04-2023

Pientere Tuinen, het grootste participatieproject van Nederland, gaat donderdag 6 april 2023 officieel van start. Hogeschool Van Hall Larenstein is met het lectoraat CoPSEL een van de zeven organisaties die het project dragen. Het doel van het project is om met vijfduizend meetpunten in privétuinen van bestaande en nieuwe woningen data te verzamelen en op basis hiervan maatwerk te bieden aan tuinbezitters met tips en voorlichting. De eerste sensor wordt donderdag geplaatst in de tuin van het Rabobank hoofdkantoor in Utrecht. Verschillende onderzoekers van Van Hall Larenstein zullen daarbij aanwezig zijn.

Pientere tuinen

Zeven organisaties namen het initiatief voor Pientere Tuinen: Stichting Steenbreek, Future City Foundation, WeCity, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), provincie Utrecht, NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij streven naar een groenere, gezondere leefomgeving en het creëren van een groter bewustzijn en motivatie bij tuinbezitters. Doel van het project is in eerst instantie om data te verzamelen. Op basis hiervan willen onderzoekers meer maatwerk bieden aan tuinbezitters met tuintips en voorlichting. Hierbij zoeken ze steun en medewerking van gemeenten, lokale initiatieven en stichtingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Een gezonde leefomgeving beïnvloeden

De data van de bodemsensoren in de tuinen worden samen met het RIVM geanalyseerd; ze worden mogelijk ook gekoppeld aan andere databronnen. Denk aan luchtkwaliteit, weersomstandigheden, verkeersbewegingen en buurtkenmerken. Doel is om meer inzicht te krijgen in de factoren die een gezonde leefomgeving beïnvloeden en zo gerichte tips te kunnen geven aan tuinbezitters. Naast de vijfduizend meetpunten starten ook meerjarige onderzoeksprogramma’s in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein en het RIVM.

Lectoraat focust op tuingebruikers

Het lectoraat CoPSEL start binnen dit project met hoofdonderzoeker Pleun van Arensbergen een onderzoek naar motivaties, belemmeringen en mogelijkheden van tuingebruikers. Waarom zijn de tuinen zoals ze zijn? Met dit inzicht willen CoPSEL onderzoekers begrijpen hoe mensen aangemoedigd kunnen worden tot handelingsperspectieven. En hoe ze uiteindelijk gaan bijdragen aan een groenere leefomgeving, die klimaatadaptief is en de biodiversiteit behoudt of versterkt.

Lancering Pientere Tuinen

Het officiële startsein voor het project Pientere Tuinen geven Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek. Zij plaatsen op 6 april een sensor in de tuin van het Rabobank hoofdkantoor aan de Croeselaan in Utrecht. Arjen Hof van WeCity geeft tijdens de bijeenkomst een toelichting over de achtergrond en de uitvoering van het project Pientere Tuinen. Sjerp de Vries, senior wetenschappelijk onderzoeker van Wageningen University & Research (WUR), vertelt over recent onderzoek van WUR en Nivel naar de relatie tussen groene tuinen en gezondheid.

Meer informatie over het project is te vinden op www.pienteretuinen.nl.

Logo pientere tuinen