Toekenning projecten tweede ronde Nationaal Groeifonds

25-04-2022

Mijlpaal voor het praktijkgericht onderzoek

HVHL gaat in de komende jaren met het CoEGroen, het CEW en het Deltaplatform, een belangrijke bijdrage leveren aan diverse kennisprogramma´s binnen het Nationaal Groeifonds. Het kabinet heeft donderdag 14 april j.l. een positief besluit genomen over de gevraagde bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds. Het fonds beoogt een duurzame economische groei op de lange termijn. 

Programmamanager CoE Groen Evelyne van Dongen: “We zijn ontzettend trots om met het praktijkgerichte onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een groener, gezonder en klimaatbestendiger Nederland voor mens, dier en plant.  De kennisprogramma’s bieden ons de kans om langdurige onderzoekslijnen uit te zetten op het gebied van high tech equipment in de agrosector, plantenveredeling en biotechnologie, het vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen en de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit doen we samen met zo’n dertig betrokken partijen per initiatief.”

Praktijkgericht onderzoek ondersteunt duurzame economische groei

Met de deelname aan het Nationaal Groeifonds zetten de groene hogescholen het praktijkgericht onderzoek in het groene domein duidelijk op de kaart en stimuleren ze onderlinge samenwerking. Bovendien zullen zij de vergaarde kennis integreren in het curriculum van toekomstige professionals. 

HVHL is samen met de drie andere groene hogescholen aangesloten bij de volgende projecten: 

  • NextGenHighTech (voorwaardelijke toekenning €450 mln.) 
  • CROP-XR (toekenning €21 mln. plus €22 mln. voorwaardelijk) 
  • NL2120 (reservering €110 mln.) 
  • Werklandschappen van de Toekomst (reservering €26 mln.) 
  • Biotech Booster (toekenning €50 mln. plus €196 mln. voorwaardelijk) 
  • Opschaling PPS’en in het beroepsonderwijs (voorwaardelijke toekenning €210 mln.) 
  • Groeiplan watertechnologie (€135 miljoen)

Een aantal van deze projecten hebben een (deels) voorwaardelijke toekenning gekregen. De volledige toekenning volgt na het aanleveren van meer specifieke onderbouwing van inhoud, aanpak en/of impact. De komende tijd gaan we hard aan de slag om de gevraagde onderbouwing te leveren. Meer informatie over de projecten kun je lezen op  https://www.hvhl.nl/onderzoek/centre-of-expertise-groen.html. 

Over het Nationaal Groeifonds 

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Zie: www.nationaalgroeifonds.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie over groene projecten
Anne Geijsen 
Business Developer CoE Groen Nature & Living Environment bij HVHL
[email protected]

Voor meer informatie over de blauwe projecten vanuit Centre of expertise watertechnology (CEW) en de verbinding met het Deltaplatform kun je contact opnemen met Erica Mosch
Erica Mosch
Programmamanager Water bij HVHL
[email protected]