NSE-uitslag: HVHL-studenten geven hoge beoordeling aan studiebegeleiding en betrokkenheid en contact

31-05-2022

Studiefaciliteiten en duurzaamheid ook hoog gewaardeerde thema’s

De uitkomst van de Nationale Studenten Enquête (NSE) laat zien dat studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) nog steeds tevredener zijn dan de gemiddelde HBO-student. De thema’s ‘Studiebegeleiding’ (3,93) en ‘Betrokkenheid en contact’ (3,90) zijn de hoogst scorende thema’s. HVHL scoort hiermee zelfs als een na hoogste groene hogeschool van Nederland. De aansluiting met de beroepspraktijk wordt dit jaar wederom significant beter beoordeeld t.o.v. vorig jaar (3,82).

Van de flexibele thema’s worden de studiefaciliteiten (3,96) en Duurzaamheid (3,93) ook zeer goed beoordeeld. Ook zijn de HVHL-studenten nog steeds zeer tevreden over de sfeer op de opleiding (4,32). Over de studieroosters zijn de studenten dit jaar iets minder positief. Voorzitter College van Bestuur, Jan van Iersel: “We hebben gelukkig begin dit jaar verbeteracties in gang gezet en we maken goede voortgang. Die acties gaan de komende jaren zeker hun vruchten afwerpen.”

In tegenstelling tot het landelijk gemiddelde wordt studiewerkdruk beter beoordeeld

Opvallend is ook dat de tevredenheid over de studiedruk t.o.v. van vorig jaar is gestegen (51,5-55,5) terwijl die bij andere hogescholen juist minder is geworden. Jan van Iersel: “De studiedruk werd door onze studenten vaak als hoog ervaren. Dat komt omdat we werken met intrinsiek gemotiveerde docenten en leergierige studenten. Er is sprake van veel lesgebonden activiteiten en studenten werken aan grote projecten, vaak voor een echte opdrachtgever. Ik ben erg blij dat deze druk nu minder wordt ervaren, want minder studiedruk geeft minder stress en dat komt het welzijn van onze studenten ten goede.”

Wat doen we met deze uitkomst?

Jan van Iersel: “Als persoonlijke hogeschool stellen we graag sámen met studenten de verbetermaatregelen vast. Omdat de uitkomsten per opleiding verschillen, zullen we ook per opleiding onderzoeken wat er beter kan. Daarom starten we nog voor de zomer met gesprekken met zowel docenten als studenten.” 

Minder studenten vulden de enquête in

De totale NSE-respons in 2022 is 33,5%. Dat is ruim 6% lager dan in 2021. De lagere respons t.o.v. 2021 is bij nagenoeg alle deelnemende instellingen. HVHL scoort met een respons van 45,9% ruim boven de totale NSE-respons. Vorig jaar was de HVHL-respons nog 54,5%.

Meer over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het landelijk onderzoek naar studenttevredenheid. Jaarlijks worden bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. De resultaten worden gebruikt voor studiekeuzevoorlichting, bijvoorbeeld op Studiekeuze123.nl. Daarnaast gebruiken hogescholen en universiteiten de resultaten om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren.

De vragenlijst NSE 2022 bestaat, net als vorig jaar, uit vaste vragenblokken voor alle instellingen (kernthema’s) en flexibele vragenblokken (flexibele thema’s) die instellingen zelf kunnen kiezen, naast extra instellingsvragen. HVHL heeft exact dezelfde vragen aangehouden als in 2021 waardoor we een optimale vergelijking kunnen maken.