Inga Wolframm benoemd tot lector Duurzame paardenhouderij en paardensport

02-09-2022

Per 1 september 2022 gaat dr. Inga Wolframm invulling geven aan het kersverse lectoraat Duurzame paardenhouderij en paardensport. Met dit lectoraat wil de meest duurzame instelling voor hoger onderwijs van Nederland een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Centraal staat de vraag hoe de paardensector duurzaam ingericht en toekomstbestendig gemaakt kan worden, met aandacht voor dier, mens en milieu.

Inga Wolframm kijkt enorm uit naar haar nieuwe rol: “Ik vind het een eer dat ik dit lectoraat mag bekleden en zie het als een grote verantwoordelijkheid. De paardensector heeft veel te bieden voor de samenleving op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker waar de komende jaren onze uitdagingen liggen, ook voor de maatschappij in brede zin.”

De manier waarop wij mensen omgaan met elkaar, met dieren, onze aarde en haar natuurlijke grondstoffen, is aan herijking toe. Wolframm: "Het is tijd om nieuwe kaders te definiëren. De paardensector is in de ideale positie om een voortrekkersrol te nemen en te laten zien hoe een symbiotische, harmonieuze interactie tussen dier, mens en natuur eruit kan zien."

Samenwerken binnen én buiten de paardensector

“Wij willen het beste in onze paardensector naar boven halen. Goed onderbouwd, betrouwbaar onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig is er al veel wetenschappelijke kennis; de uitdaging is om deze goed te verankeren in de praktijk, met concrete handvatten voor alle betrokkenen.” Nauwe samenwerking met stakeholders van binnen én buiten de sector is volgens lector Inga Wolframm essentieel: “Ik wil in gesprek gaan met zo veel mogelijk partijen, en zo samen bijdragen aan een duurzame, verantwoorde paardensport en paardenhouderij.”

Over Inga Wolframm

Dr. Inga Wolframm heeft een master in bewegingswetenschappen van dier en mens, promoveerde op het gebied van de sportpsychologie in de paardensport en heeft op verscheidene terreinen in de paardensport internationaal onderzoek gedaan. Ze werkte als hoofddocent bij Hogeschool Van Hall Larenstein en maakte vervolgens de overstap naar de KNHS. De afgelopen vijf jaar was Wolframm in dienst bij de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Hier was zij verantwoordelijk voor projecten gericht op gezondheid en welzijn van dier en mens, in samenwerking met maatschappelijke en bedrijfspartners.