Hoog bezoek uit Roemenië op HVHL Leeuwarden

05-09-2022

Een delegatie bestaande uit o.a. de Roemeense staatssecretarissen van onderwijs en landbouw en bestuurders van het middelbaar en hoger onderwijs namen vorige week een kijkje in de keuken van het Nederlands (groen) onderwijs. Ook HVHL Leeuwarden stond op het programma. 

Het Roemeense agrarische onderwijs is nog niet zo goed ontwikkeld. Zo zijn de lesmaterialen verouderd, is er nog geen goed praktijkonderwijs en ontbreekt een goede aansluiting met het bedrijfsleven. Roemenië wil daarom het onderwijssysteem hervormen en vernieuwen. De delegatie was geïnteresseerd in best practices en mogelijkheden tot samenwerking.  

HVHL heeft een lang staande relatie met Roemenië. Zo gaan studenten International Development Management (IDM) ieder jaar naar Roemenië voor veldwerk en zijn er samenwerkingsverbanden met twee universiteiten. Het bezoek was mede georganiseerd op initiatief van de Nederlandse Ambassade in Roemenië en het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit.