HVHL wordt nieuwe partner van Geografie.nl

08-06-2022

HVHL levert als eerste hogeschool kennis voor aardrijkskundeplatform

Geografie.nl, het platform voor geowetenschappen en aardrijkskunde, heeft voor het eerst een hogeschool gekozen als officiële kennispartner. Op 1 juni tekenden directeur Onderwijs Ruth van der Beek van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en directeur Eelko Postma van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een partnerovereenkomst op de hogeschool in Velp.

Na de Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht is HVHL de eerste hogeschool die de samenwerking met de KNAG formaliseert. HVHL gaat kennis en expertise leveren om de website geografie.nl en het tijdschrift Geografie van de KNAG actueel en relevant te houden.

Kennis delen met aardrijkskundeleraren

Aardrijkskunde is een belangrijke discipline binnen veel van de opleidingen van HVHL, zoals bijvoorbeeld Land- en Watermanagement of Management van de Leefomgeving. Ook het praktijkgerichte onderzoek van lectoren en docent-onderzoekers naar bijvoorbeeld klimaateffecten in onze leefomgeving heeft een belangrijke fysisch-geografische en sociaal-geografische component. Samenwerking met de KNAG en het breed communiceren van onderzoeksresultaten naar de achterban van de KNAG ligt dan voor de hand. Deze achterban bestaat voor een belangrijk deel uit aardrijkskundedocenten.

“Wij zijn blij dat we met deze samenwerking onze geografische kennis en onderwijservaring breed kunnen delen. Het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool naar onze aarde en de fysieke leefomgeving staat al dicht bij bewoners, adviseurs en bestuurders. Via de partnerovereenkomst willen we nu ook de middelbare scholier, de docent en de breed geïnteresseerde geograaf bereiken,” aldus docent Dan Assendorp van HVHL.

HVHL en KNAG onndertekenen partnerovereenkomst
Ruth van der Beek (HVHL) en Eelko Postma (KNAG)