Attachés Landbouwraden uit 55 landen op werkbezoek bij HVHL in Velp

27-06-2022

Het landbouwattachénetwerk (LAN) zet zich in voor de internationalisering van het Nederlandse agro- en natuurdomein. Dit doen zij in ongeveer 80 landen waar ze bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland, een duurzame wereldvoedselvoorziening en versterking van de biodiversiteit in lijn met de LNV visie en de Sustainable Development Goals. Jaarlijks organiseert het ministerie van LNV een terugkomweek voor de attachés van deze raden. Donderdag 23 juni bezochten zij het Landgoed Larenstein in Velp. Landbouwraden uit zo’n 55 landen waren vertegenwoordigd voor een goed gevuld ochtendprogramma op HVHL, waarna zij hun programma vervolgden bij de buren van het Yuverta-mbo.

Versterking internationale samenwerkingspositie

Als hogeschool met een internationale focus en ambitie is het volgens Gerard Robijn, directeur onderzoek op locatie Velp, een prachtige kans om de landbouwraden te mogen ontvangen. “We doen al erg veel projecten in het buitenland in samenwerking met overheden, bedrijven, hogescholen en universiteiten. Deze landbouwraden staan midden in het werkveld van de verschillende landen die zij representeren en weten dus ook precies wat daar speelt. Als zij dus goed weten wat wij vanuit de hogeschool in die landen kunnen toevoegen, op het gebied van onderwijs en/of onderzoek, dan kunnen zij daar ook letterlijk en figuurlijk ambassadeurs voor HVHL zijn.” Met behulp van de raden kan HVHL verder uitbouwen in deze landen, waardoor er nieuwe projecten en netwerken zullen ontstaan.

Terugkomweek van de landbouwraden

Voor Pieter-Jelle Fijlstra-Chew, senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (thuisbasis van de Landbouwraden) en organisator van deze terugkomweek, is Landgoed Larenstein geen onbekend gebied. “Leuk om hier weer te zijn, ik heb hier namelijk Land- en Watermanagement gestudeerd. Er is wel het één en ander veranderd sinds begin 2000!” Volgens hem is deze jaarlijkse terugkomweek een mooi moment voor de attachés om weer het Nederlandse gevoel te krijgen. “Ze werken volledig in het buitenland en op deze manier zien en voelen zij weer wat er speelt in Nederland op het gebied van onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld. Tijdens deze bezoeken worden toch altijd weer nieuwe innovaties ontdekt en nieuwe contacten gelegd. De opgedane kennis en expertise neemt een ieder vervolgens weer mee naar het buitenland.”

Ochtendprogramma bij HVHL

Na een ontvangst met uitgebreid ontbijt werd het ochtendprogramma afgetrapt door Annemarie Moons, voorzitter van het College van Bestuur bij Yuverta en vice voorzitter van Groenpact. Zij vertelde de aanwezigen over het belang van Groenpact en samenwerking hierbinnen op de verschillende opleidingsniveaus. Hierop sluit Gerard Robijn als volgende spreker aan, met het accent op de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek. Deze samenwerking krijgt steeds beter vorm. Ruth van der Beek (directeur onderwijs HVHL locatie Velp), Karin Elferink (International Office Yuverta) en Cyrille van Bragt (CvB Yuverta) sloten vervolgens bij Gerard aan voor een interactief gesprek met de zaal. Hierbij blijkt vanuit de zaal dat de vraag die vooral speelt is: bij wie kunnen we terecht voor samenwerking, wie is onze contactpersoon. Een veelbelovend geluid.

Vanuit de plenaire sessies werden de landbouwraden nog opgedeeld in groepen voor Breakout Sessies met een aantal lectoren en onderzoekers. Hierin kwamen onderwerpen als transitienetwerken, duurzame watersystemen en lokale samenwerkingen aan bod. Het programma werd afgesloten met een rondleiding over Landgoed Larenstein.