“Uiteindelijk ga je mede de Europese Onderwijsruimte vormgeven”

16-09-2021

Kennis en vaardigheden zijn het gereedschap om oplossingen te vinden voor complexe duurzaamheidsproblemen waar regio’s mee te maken krijgen. De INVEST-alliantie werkt vanuit dit principe aan een moderne Europese Universiteit om excellent onderwijs, training en onderzoek aan te bieden.

Een Europees innovatie-ecosysteem met impact

INVEST brengt verschillende disciplines samen om excellent onderwijs, training en onderzoek aan te bieden. Met sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk als basis. Lees het hele artikel waarin Jannie van der Luit (HVHL) vertelt over de innovatieve aanpak.

Meer over INVESTeren in oplossingen

De alliantie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy (INVEST) creëert een moderne Europese Universiteit waar een nieuwe generatie Europeanen op zoek gaat naar oplossingen voor de complexe duurzaamheidsuitdagingen van nu.

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werkt binnen de alliantie samen met vier andere hogescholen en universiteiten in Slowakije, Bulgarije, Griekenland en Finland. Binnen INVEST gaat het aanbieden van onderwijs, training en onderzoek niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het gebruiken van die kennis om regionale uitdagingen op te lossen. De drie kernthema’s zijn water, energie, voedsel en milieu; kwaliteit van leven; en ondernemerschap. Deze worden interdisciplinair benaderd. Zo wil de alliantie een Europese Universiteit vormgeven waar professionals en wetenschappers opgeleid worden die het proces van duurzaamheid in Europese regio’s kunnen introduceren en blijven ondersteunen.

Vragen over INVEST?

Internationale studenten bij HVHL