Tijdelijke benoeming lid college van bestuur

04-11-2021

Half december start Anneke Luijten-Lub als interim lid van het college van bestuur (CvB) bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL).

Omdat CvB-lid Kitty Kwakman voorlopig nog niet aan het werk kan, heeft de Raad van Toezicht, in goed overleg met CvB, medezeggenschap en management, besloten om een interim bestuurder aan te stellen om de continuïteit van bestuur te borgen.

De Raad van Toezicht en het CvB zijn blij met de komst van Anneke Luijten-Lub, ze brengt een ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en bestuur mee, en we zien uit naar een mooie samenwerking.

Anneke Luijten-Lub
Anneke Luijten-Lub