Tien jaar samenwerking HVHL en Dairy Campus

20-09-2021

We hebben wat te vieren: HVHL en Dairy Campus werken al 10 jaar samen! Binnen deze samenwerking zijn opleidingen en lectoraten ontwikkeld die nog steeds volop bloeien. Daarnaast zijn bijna alle opleidingen en lectoraten verbonden met de Dairy Campus door onderwijsactiviteiten of praktijkgericht onderzoek.

Toekomstplannen

SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, heeft een vernieuwde beschikking gegeven zodat de samenwerking doorgezet kan worden tot in ieder geval 2025. Hierbij hoort ook passende financiering. De samenwerking wordt grootser opgezet om HVHL en Dairy Campus nog beter op de kaart te zetten. Er wordt een ‘routekaart naar Dairy Campus 2030’ gecreëerd met als doel om uiteindelijk meer studenten te verwelkomen die onze opleidingen nog beter waarderen.

Feestelijk evenement

Donderdag 16 december 2021 zal met een groot evenement tien jaar Dairy Campus gevierd. Het thema voor dit event is Climate Change Dairy, waarvoor Onderzoeken en ontwikkelingen die aansluiten bij overheid en bedrijfsleven hier een podium krijgen. Denk hierbij aan eiwit uit zuivel of andere alternatieven en wat dit betekent voor milieu, landbouw en de gezondheid van de mens. Ook kansrijke ontwikkelingen m.b.t. de stikstof uitstoot door de landbouw komen aan bod, met als belangrijk aandachtspunt het rendabel maken van kringlooplandbouw zodat de footprint kleiner wordt.

Wij verwelkomen u graag op dit event zodat we samen richting kunnen geven aan de agrarische toekomst. Zet de datum vast in uw agenda.

Trefwoorden: