Studenten Management van de Leefomgeving genomineerd voor de Groen Impactprijs

24-02-2021

Met het project ‘Handboek Prettig Groen Wonen’ zijn vijf studenten van Management van de Leefomgeving in Velp genomineerd voor de Groen Impactprijs. Studenten Jur Kuijper, Pleun Kievits, Heleen de Lange, Myriam Rault en Louise van Stam hebben onder leiding van docent Frans van den Goorbergh een praktisch handboek voor woningcorporaties opgeleverd. Het handboek biedt handvatten aan woningcorporaties om samen met bewoners van een wijk of straat aan een prettige groene leefomgeving te werken. De uitreiking van de Groen Impactprijs is op 4 maart tijdens een online manifestatie met Twan Huys, Carola Schouten en Frans Timmermans.

Vergroenen

Woningcorporaties hebben vaak moeite met het kwalitatief goed inrichten van hun buitenruimte. Het project ‘Prettig Groen Wonen’ heeft als doel om het groen in de omgeving van de sociale woningbouw te verbeteren. In sociale woningbouw wonen relatief veel kwetsbare groepen die baat hebben bij kwalitatief goed groen. Meer groen in de wijk helpt niet alleen om hitte te temperen, stortregen op te vangen en verkeersgeluid te dempen, maar het geeft ook rust en ontspanning. De waarde van de buitenruimte wordt groter als woningcorporaties bewoners bij het proces betrekken en draagvlak creëren. Meedenken en meedoen bevordert de sociale cohesie tussen bewoners, levert gezondheidsvoordelen op en creëert een veilige en prettige leefomgeving.

Op de koffie

De studenten zijn trots op hun nominatie en op hun Handboek Prettig Groen Wonen. Pleun Kievits: “Ik vond het heel mooi om te zien dat we iets hebben kunnen losmaken bij de inwoners en bij de corporatie. We hebben heel goed met alle betrokkenen kunnen samenwerken.” Heleen de Lange vult aan: “De bewoners in Den Haag nodigden ons zelfs uit op de koffie en stonden echt open voor ons project.”

Samenwerken

Het Handboek Prettig Groen Wonen is een praktische handleiding geworden voor woningcorporaties die samen met bewoners de buitenruimte van een wijk, buurt of straat willen veranderen. De studenten hebben een stappenplan ontwikkeld dat een effectief en efficiënt proces oplevert. De handleiding is al toegepast in een pilotproject met woningcorporatie Staedion in Den Haag. Hier hebben inwoners en de corporatie samengewerkt om binnentuinen opnieuw in te richten. Mbo-studenten van het Wellantcollege hebben op basis van de gezamenlijke wensen ontwerpen voor de tuinen gemaakt. “De samenwerking met het mbo vond ik heel waardevol,” aldus Heleen, “zo’n samenwerking gun ik meer onderwijsinstellingen.” Het project ‘Handboek Prettig Groen Wonen’ is in opdracht van Wageningen Environmental Research en Staedion uitgevoerd.

Management van de Leefomgeving

Voor de studenten was het een leerzaam project. Ze ervaarden bijvoorbeeld dat een bewonersavond op rolletjes verloopt als je die met een draaiboek goed voorbereidt. En ze voelden dat iedereen in een project zijn eigen belangen heeft: de woningcorporatie, de gemeente en de verschillende bewoners hebben allemaal verschillende wensen. Pleun: “Zo’n project laat zien hoe het gaat in de maatschappij. En nu waren wij nu de procesmanagers die de belangen bij elkaar moesten brengen. In dit opzicht past het project precies bij onze opleiding Management van de Leefomgeving,” aldus Pleun. “Wij staan voor alle belangen, wij weten hoe je bewoners kunt benaderen en goed met ze kunt overleggen.”
Heleen hoopt dat woningcorporaties gebruik gaan maken van hun handboek: “Ik gun mensen inspraak over hun eigen tuin en een fijne buitenruimte waarmee ze zich verbonden voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en het gezellig is.”

Groen Impactprijs

De Groen Impactprijs is er voor innovatieve projecten, onderzoeken en startups die op een of ander manier impact hebben op voedsel, klimaat, en/of leefbaarheid. In de vier categorieën vmbo, mbo, hbo en wo zijn elk drie projecten genomineerd. De uitreiking van de prijs vindt plaats op donderdag 4 maart tijdens de manifestatie Jongeren aan zet - live. Twan Huys ontvangt hier demissionair minister Carola Schouten (LNV) en Frans Timmermans (Europese Commissie) die in gesprek gaan met jongeren. Wie mee wil kijken, kan zich aanmelden op de website van GroenPact.

Plaatje handboek Prettig Groen Wonen