September 2022 start de nieuwe associate degree Diermanagement in Velp

29-09-2021

De associate degree (ad) Diermanagement heeft de 'Toets Nieuwe Opleiding' met vlag en wimpel behaald. Het NVAO-visitatiepanel beoordeelde woensdag 15 september de nieuwe tweejarige hbo-opleiding met een maximale score op alle 10 standaarden.   

Iedere nieuwe opleiding wordt goedgekeurd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Een panel controleert de plannen met een Toets Nieuwe Opleiding en verleent al dan niet accreditatie. Heinz Evers, opleidingsmanager ad Diermanagement: “Wij hebben met veel plezier en trots onze nieuwe opleiding aan het panel voorgesteld. Het ontwikkelteam heeft uitgebreid laten zien hoe wij onze toekomstige studenten op het werkveld voorbereiden.” 

Verbinding met de praktijk

Het panel gaf veel complimenten over het programma en de samenhang tussen didactiek en toetsing. Die samenhang is vanwege de focus op praktijkopdrachten zeer passend voor een ad-opleiding. Heinz Evers hierover: “Omdat een diermanager (ad) een verbinder is tussen theorie en praktijk, nemen wij onze studenten ook gelijk vanaf dag een mee in het werkveld om aan praktische vraagstukken te werken.” 

Het werkveld vraagt om deze afgestudeerden 

Daarnaast sprak het panel veel waardering uit voor samenwerking tussen het onderwijsteam, de examencommissie en het management: in goede verbinding met elkaar, maar wel duidelijk vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Tot slot stelde het panel vast dat er vanuit het werkveld een duidelijke behoefte is aan deze opleiding. En door de goede samenwerking met het werkveld geeft de nieuwe opleiding op een goede manier invulling aan deze behoefte.  

Veel belangstelling voor nieuwe opleiding 

Ronja Wagenknecht, coördinator ad Diermanagement. “Er is al eerder door aspirant studenten veel belangstelling getoond voor deze mooie opleiding. Ik kijk er dan ook naar uit om studenten in september 2022 te verwelkomen en met hen aan de slag te gaan met vraagstukken uit ons werkveld.” 

Waar werkt een diermanager (ad)?  

De belangrijkste taak van een afgestudeerde diermanager (ad) is het verantwoord beheren van dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen. Dat zijn bijvoorbeeld sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren, dieren in dierentuinen en kinderboerderijdieren. Ook dieren in het wild en dieren die een rol spelen in de zorg behoren hiertoe. Diermanagers (ad) zijn professionals die in staat zijn om dierkundige kennis en kunde te vertalen naar specifieke toepassingssituaties. Zij slaan hierbij bruggen tussen verschillende vakgebieden, mensen en organisaties en kunnen samen zoeken naar duurzame oplossingen.