Resultaten onderzoek van studenten HVHL in special Vakblad Groen

17-03-2021

Coronacrisis activeert natuurbeleving en gezond gedrag

Natuur en gezondheid in tijden van Corona

‘Never waste a good crisis’ geldt ook voor de natuur. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) onderzochten de natuurbeleving in coronatijd. De resultaten van hun onderzoek zijn gebundeld in een speciale uitgave van Vakblad Groen. In diverse artikelen kijken zij naar mogelijke blijvende veranderingen van onze beleving van en houding ten opzichte van de natuur. Het onderzoek toont aan dat de coronacrisis fundamentele veranderingen in ons denken, doen en laten mogelijk maakt en dat investeren in de natuur de moeite waard is. 

De resultaten van het onderzoek laten onder meer zien hoe contact met de natuur voor zowel vitale als hulpbehoevende ouderen goede kansen biedt om een crisissituatie gezond door te komen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel sporters de buitenlucht opzochten om te sporten en dat ruim de helft dat ook in de toekomst vaker wil gaan doen.

In de special komt ook Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, aan het woord. Hij wijst erop dat crises vaak aanleiding zijn tot fundamentele veranderingen in ons denken, doen en laten, en dat de samenleving daar uiteindelijk beter van wordt. Rotmans is daarom hoopvol gestemd: ‘Je ziet dat bij een dergelijke crisis als met COVID-19 er dingen kunnen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. We halen de toekomst naar voren.’

24 derdejaars hbo-studenten werkten in teams aan verschillende deelonderzoeken

Het onderzoek maakte deel uit van het onderwijsprogramma ‘Natuur en gezondheid in tijden van corona’ binnen de specialisatie ‘Mens en natuur’ van de opleiding ‘Bos- en Natuurbeheer’. In totaal 24 derdejaars hbo-studenten hebben onderzoek gedaan naar de invloed van natuur op gezondheid tijdens de COVID-19-epidemie vorig jaar. Twee studententeams hebben hun onderzoek na de eerste golf voortgezet. Dit leverde interessante resultaten op ten aanzien van onze veranderende natuurbeleving in het afgelopen jaar.

HVHL en Vakblad Groen

HVHL is een ‘groene’ hogeschool met opleidingen op het gebied van voeding, dier, milieu, water, groene leefomgeving en internationale handel. Er zijn vestigingen in Velp en Leeuwarden. Met diverse keurmerken en erkenningen op het gebied van duurzaamheid mag HVHL zich de duurzaamste hogeschool van Nederland noemen.

Vakblad Groen is een vaktijdschrift voor professionals die werkzaam zijn binnen de groene sector en een uitgave van ELBA\REC.

Lees hier deze speciale editie van het vakblad Groen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met docent/onderzoeker Bert van de Wiel.