Op naar een kas zonder gas

04-03-2021

Innovatieve ideeën glastuinbouw Emmen

Studenten van de deeltijdopleiding Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (HVHL) hebben onderzocht welke innovatieve ideeën een bijdrage kunnen leveren om het kassengebied Erica/Klazienaveen duurzaam te ontwikkelen en hiermee het gebied een nieuwe impuls te geven. Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor een zogenoemde Hydrogen Valley. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland de Europese waterstofkoplopers. Er zijn vergaande plannen om een volledig functionerende groene waterstofketen te realiseren. Dit biedt een kans om de kassen van het aardgas af te krijgen en de stap naar waterstof versneld te maken.

Aangezien bij waterstofverbranding geen CO2 vrijkomt en voor plantengroei wel CO2 nodig is, biedt dit kansen voor CO2 afvang bij bedrijven in de omgeving om de afgevangen CO2 toe te passen in de kassen. Bedrijven kunnen hierdoor jaarlijks miljoenen aan CO2 heffingen besparen.

In Emmen zijn voor het terrein van de voormalig gas ontzwaveling installatie (GZINext) plannen voor een waterstoffabriek, goed voor 10 megawatt met capaciteitsvergroting voor de toekomst. De glastuinbouw kan een grote afnemer worden van de groen geproduceerde waterstof. Hiermee dragen ze bij aan een robuuste ontwikkeling van de groene waterstoffabriek.

Green Deal

Groene waterstof is op dit moment nog een vrij dure energiebron. Voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie zijn echter diverse subsidievormen beschikbaar. Vanuit Green Deal wordt veel geld beschikbaar gesteld. Door het gebruik van subsidies kan de periode tot een concurrerende prijs voor groene waterstof overbrugd worden.

OCAP Nederland heeft onder andere in het Westland ervaring met het realiseren van CO2 afvang voor glastuinbouw. Voordeel is dat CO2 producenten minder CO2 belasting betalen. De kosten voor het aanleggen van de installatie en het transport kunne hierdoor deels bekostigd worden. Daarnaast draagt dit bij aan minder CO2 uitstoot in de lucht en kunnen de hiervoor genoemde subsidies ook worden ingezet. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het halen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030, oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs, energietransitie en de klimaatcrisis. De SDG ‘Duurzame steden en gemeenschappen’ dient als basis om de glastuinbouw rondom Emmen met frisse innovatieve ideeën nieuw leven in te blazen.

Kansen

Het toepassen van innovatieve technieken biedt daarnaast ook kansen voor scholen en andere kennisinstellingen om hiervoor studierichtingen te ontwikkelen. Hierdoor wordt de regio aantrekkelijker voor opgeleide jongeren om er te blijven wonen en werken.

Trefwoorden: