Online lespakket over bodem en voedsel ontwikkeld door studenten

08-03-2021

Studenten van de minor Feeding Our Planet aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) (HVHL) hebben een online lespakket ontwikkeld over bodem en voedsel. Dit lespakket is bedoeld voor Friese middelbare scholieren in de havo-onderbouw. Het uitgangspunt van dit pakket is dat ons huidige voedselsysteem op verschillende manieren een negatieve manier invloed heeft op het milieu. Daarom is het belangrijk dat het huidige voedselsysteem wordt verduurzaamd. Via het lespakket krijgen jongeren kennis over hoe voedsel wordt verbouwd en wat voor invloed het voedselsysteem heeft op de omgeving.

(Tekst loopt onder de foto door)

Studenten van de minor Feeding our Planet lopen in het weiland voor een bodemmeting

Van bodem tot (school)bord

Het ontwikkelde lespakket is terug te vinden op de website Van bodem tot (school)bord. Scholieren kunnen hier zowel zelfstandig als klassikaal mee aan de slag. Er zijn verschillende onderdelen in opgenomen:

  • Een project dat in groepjes uitgevoerd kan worden.
  • Theorie over de verschillende onderdelen van de voedselkringloop.
  • Opdrachten en proefjes bij deze theorie.
  • Een eindquiz om de opgedane kennis te toetsen.

Daarnaast is er voor docenten een handleiding te vinden waarin meer informatie staat over het pakket en de uitvoering. Hierin zijn ook lestips beschreven.

Kennis delen over duurzame voedselsystemen

Van bodem tot (school)bord heeft op verschillende manieren een positieve invloed op middelbare scholieren. Als zij meer weten over de voedselkringloop kijken zij op een andere manier naar voedsel en maken zij hierdoor bewustere keuzes. Ook begrijpen de scholieren dan wat er vereist is om (duurzaam) voedsel te verbouwen. Hierbij wordt er begonnen bij de basis van de kringloop: de bodem. Om voedsel op een duurzame manier te kunnen verbouwen, is het belangrijk dat de bodem een goede bodemstructuur heeft en er een divers bodemleven aanwezig is. Door het gebruik van zware landbouwmachines, pesticiden, ontwatering van de bodem en het verbouwen van voedsel in een monocultuur wordt de bodemstructuur en diversiteit aangetast. Door het ontwateren van het veenweidegebied in Friesland, oxideert het veen. Tijdens dit proces wordt er CO2 uitgestoten.

Minor Feeding our Planet

Het project was onderdeel van de minor Feeding our Planet aan HVHL in Leeuwarden. Deze minor gaat over voedseltransities waarbij de volgende vraag centraal staat: hoe kun jij vanuit jouw vakgebied bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening? Tijdens deze minor zijn studenten van verschillende opleidingen aan de slag gegaan met deze vraag. Naast lessen op school en online hebben er veel excursies plaatsgevonden. Tijdens de minor werken studenten zowel aan een individuele opdracht als aan een teamopdracht, waarvan het lespakket Van bodem tot (school)bord een goed voorbeeld is.

Voor meer informatie of het opvragen van een wachtwoord voor docenten kan contact opgenomen worden met Korrie Hoekstra via [email protected].

Studenten doen bodemmeting