Nieuw lectoraat onderzoekt de weg naar kringlooplandbouw

01-04-2021

Rik Eweg werd geïnterviewd voor GroenPact over zijn nieuwe lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar een belangrijke systeemverandering in de landbouw die aansluit op de circulaire economie. De centrale vraag is: 'Wat kunnen we doen om van tientallen losse pilots op kringlooplandbouw te komen tot een nieuw voedselsysteem?'

In Living Labs (veldlaboratoria die constant in ontwikkeling zijn) worden projecten opgezet waarbinnen studenten, onderzoekers, (agrarische)ondernemers en andere belanghebbenden gebiedsgericht samenwerken om vorm te geven aan kringlooplandbouw. Het doel is samen te leren en te innoveren in de richting van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem (productie, verwerking, handel en consumptie).

Lees het interview 'Nieuw lectoraat onderzoekt de weg naar kringlooplandbouw' met Rik Eweg op groenpact.nl

Kringlooplandbouw - studenten op dairy campus