Maar liefst 7 HVHL-opleidingen ontvangen kwaliteitszegel ‘topopleiding’ in de Keuzegids 2022 hbo

07-10-2021

Vandaag verschijnt de Keuzegids 2022 hbo met een vergelijking van alle bacheloropleidingen en ad opleidingen van alle hogescholen in Nederland. Dé gids die aspirant studenten helpt om hun studie te kiezen. Dit jaar krijgen 7 opleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) het kwaliteitszegel ‘topopleiding’. Dit resultaat vertaalt zich helaas nog niet in de ranking van middelgrote hogescholen. Met de ingezette verbetering van kwaliteit van onderwijs zal dit naar alle verwachting volgend jaar wel zichtbaar zijn. 

De 7 opleidingen die het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ hebben ontvangen zijn:  

11 opleidingen behalen meer dan 70 punten

De Keuzegids beoordeelt een gemiddelde opleiding met 60 punten. Vorig jaar behaalde slechts 3 opleidingen meer dan 70 punten. Dit jaar hebben 11 opleidingen meer dan 70 punten behaald. Bijna alle opleidingen hebben een betere absolute score dan voorgaande jaren. Opvallend is dit jaar ook dat er geen enkele opleiding een absolute score heeft van 50 punten of lager. Er zijn dit jaar 2 opleidingen met een score lager dan 60: Ad Melkveehouderij en Tuinbouw en Akkerbouw.  

Jan van Iersel, voorzitter college van bestuur: “Ik ben trots op al onze docenten die dit resultaat behaald hebben. Ook via de uitkomst van de NSE merkten we al dat studenten meer tevreden zijn. We werken hard aan de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en dat vertaalt zich nu in deze mooie resultaten in de Keuzegids. We gaan ervan uit dat de ingezette stijgende lijn zich voortzet en we dat volgend jaar ook in de ranking van middelgrote hogescholen terugzien." 

Meer over de Keuzegids 2022 

De Keuzegids baseert zich o.a. op de scores van de Nationale Studenten Enquête (NSE) uit 2020 waarin opleidingen door hun eigen studenten zijn beoordeeld op inhoud, docenten, toetsing en beoordeling, voorbereiding loopbaan en sfeer. De Keuzegids weegt de uitkomst van de NSE samen met de studiesuccescijfers en de keuring van de NVAO. De punten in de Keuzegids zijn relatieve scores en worden gegeven ten opzichte van de overige hogescholen in de lijst. In deze nieuwste Keuzegids staan nu ook studiesuccescijfers (lukt het studenten om door te stromen naar het tweede jaar en halen ze binnen vijf jaar een diploma?), instroomcijfers (weergegeven per variant voltijd, deeltijd en duaal) en arbeidsmarktgegevens (baankansen en startsalarissen).

Bekijk de analyse van de Keuzegids 2022 hbo voor HVHL

Kwaliteitszegel 'topopleiding' Keuzegids 2022 hbo