Intentieverklaring Samenwerking met NHL Stenden

14-01-2021

Op woensdag 13 januari ondertekenden Jan van Iersel en Erica Schaper (voorzitter College van Bestuur NHL Stenden) een overeenkomst waarin de intentie wordt uitgesproken samen te onderzoeken op welke gebieden de beide hogescholen kunnen samenwerken.

Jan van Iersel: ‘Vanuit de ambities die we als hogeschool hebben willen we nadrukkelijk de samenwerking met verschillende hogescholen opzoeken en de onderlinge banden versterken. Op 13 januari ondertekenden we een intentieverklaring om te onderzoeken op welke gebieden en hoe we die samenwerking met NHL Stenden kunnen vormgeven. Er is een aantal raakvlakken waar we elkaar kunnen vinden. Denk aan thema’s als water of duurzaam ondernemen, of op het gebied van internationalisering of onderzoek.

Strategie

Als onderdeel van onze eigen profilering en positionering willen we proactief onderzoeken hoe we de komende tijd met andere hogescholen intensiever kunnen samenwerken. Internationaal organiseren we die verbinding ook, bijvoorbeeld in de vorm van een Europese Universiteit in het INVEST project waar wij deel van uitmaken.

Eerste stap

De eerste stap die NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zetten is het inventariseren van de mogelijkheden. Niet alleen met elkaar, maar ook samen met het werkveld. De kracht van beide hogescholen zit in sterke verbinding met de wereld om ons heen.

Van linksboven naar rechtsonder: Jan van Iersel, voorzitter CvB Van Hall Larenstein; Oscar Couwenberg, lid CvB NHL Stenden; Kitty Kwakman, lid CvB Van Hall Larenstein; Erica Schaper, voorzitter CvB NHL Stenden

Trefwoorden: