HVHL brengt effecten kruidenrijk grasland op zuivel in kaart

02-11-2021

In het project BioDiverseMelk staat onderzoek naar het effect van kruidenrijk grasland op de methaan- en stikstofemissies en melksamenstelling centraal. Met de uitkomsten van dit praktijkgerichte onderzoek krijgen melkveehouders handvatten om kruiden gericht in te zetten op hun bedrijf om de productie van duurzame en gezonde zuivel op een onderscheidende en economisch aantrekkelijke manier te realiseren. Het project is een samenwerking tussen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Dairy Campus, FrieslandCampina, Limagrain en diverse andere partners uit de zuivelketen. Associate lector Marije Strikwold geeft leiding aan de uitvoering van dit driejarig project.

Meten is weten

In dit project worden de effecten van het inzetten van kruidenrijk grasland op de melksamenstelling, methaan- en stikstofemissies onderzocht. Dit gebeurt onder andere door het inventariseren van de samenstelling van kruidenrijke graslanden op verschillende bedrijven, het uitvoeren van emissiemetingen, het onderzoeken van de zuivel en het doen van geur- en smaaktesten.

Perspectief voor de melkveehouder

Kruidenrijk grasland vergroot de biodiversiteit. Daarnaast draagt het op verschillende manieren bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot bodemkwaliteit, emissie van broeikasgassen, eiwit- en stikstofopname en diergezondheid. Op dit moment wordt een bredere toepassing van kruidenrijk grasland binnen de melkveehouderij belemmerd door een gebrek aan kwantitatieve en integrale kennis over de inzet van kruiden. Door nieuw onderzoek en het delen van kennis en draagt dit project bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en de verduurzaming van de zuivelketen en krijgen melkveehouder zicht hoe de inzet van kruiden verwaard kan worden.

Dit project is een samenwerking met Dairy Campus, FrieslandCampina, Limagrain en diverse andere partners uit de zuivelketen en wordt mede mogelijk gemaakt door het SNN, Ruimtelijk Economisch Programma, het Melkveefonds en het Mesdagfonds.