Hoe ziet het onderwijs er in september uit?

30-06-2021

Op dit moment ziet het er naar uit dat het grootste deel van het onderwijs in september op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) kan plaatsvinden en dat de anderhalvemetermaatregel kan worden losgelaten. Wel blijven aanvullende maatregelen van kracht, zoals het vrijwillig (zelf)testen en het hanteren van een maximale groepsgrootte van 75 personen. 

Wat betekent dit? 

Dit betekent dat werkcolleges en praktijklessen op locatie kunnen worden gegeven. De hoorcolleges vinden online plaats en worden zoveel mogelijk opgenomen. Studenten kunnen deze dan vanuit huis bekijken, op een zelfgekozen tijdstip, zonder in de knoop te komen met andere colleges op locatie. Hiermee wordt ook voorkomen dat studenten voor slechts één hoorcollege naar locatie moeten.   

HVHL kijkt er naar uit om studenten weer vaker op locatie te mogen ontvangen. Natuurlijk houdt de minister (en HVHL) een slag om de arm, daarom houden we ook rekening met een terugvalscenario. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gedeeld.  

Introductieweek  

HVHL organiseert in de week van 23 t/m 27 augustus introductiedagen. Elke opleiding heeft één informatieochtend voor nieuwe studenten in de school. Een middag- en avondprogramma wordt diezelfde dag door studentenverenigingen georganiseerd. Voor internationale studenten vindt een International Welcome Day plaats. Aangemelde studenten hebben persoonlijk bericht ontvangen.

studenten met de fiets in het fietsenhok locatie Velp