Groenere tuinen door beter begrip van gedragsverandering. Steenbreek onder de loep.

25-03-2021

Het vergroenen van tuinen is een wezenlijk onderdeel van het werken aan een duurzame groene stad. Medewerking van bewoners is daarvoor uiteraard essentieel. Docent-onderzoeker Derk Jan Stobbelaar heeft samen met collega’s van Wageningen UR gekeken naar de aspecten die een rol spelen bij beslissingen van bewoners voor het vergroenen of juist betegelen van hun tuin. Deze aspecten zijn samengebracht in een ‘tuinvergroeningsgedragsmodel’ en toegepast op de activiteiten van Steenbreek. Steenbreek is een organisatie die al jaren werkt aan vergroening van tuinen. Met behulp van het model kan worden aangetoond waardoor Steenbreek succesvol is en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt onder andere duidelijk dat er mensen zijn die wel willen vergroenen, maar bijvoorbeeld het gevoel hebben dit niet te kunnen. Door juist deze groep te helpen bij het wegwerken van de barrières kan heel gericht en relatief snel een vergroeningsslag gemaakt worden.

Het onderzoek is gepubliceerd in Sustainability als onderdeel van de speciale uitgave Green Urban Development  "Greening the City: How to Get Rid of Garden Pavement! The ‘Steenbreek’ Program as a Dutch Example"

groenere tuinen, mensen werken in de tuin
groenere tuinen, mensen werken in de tuin
groenere tuinen, mensen werken in de tuin