Associate degree student Gerco Harthoorn scoort hoge ogen in Ad-Toptalentprijs

29-01-2021

Gerco Harthoorn kreeg met zijn vier mede-genomineerden een mooie pluim van de jury van de Ad-Toptalentprijs 2020: “Je creativiteit, innovatie en betrokkenheid hebben zich niet laten beperken door corona of thuiswerken.” Gerco Harthoorn is de eerste student die cum laude zijn associate degree-opleiding Land- en Watermanagement afrondde.

Helaas geen virtuele overwinning voor Gerco, maar wel alle lof. Niet in de laatste plaats van zijn afstudeerbegeleider Dennis de Jager die hem nomineerde voor de prijs: ‘Door hard werken, goed combineren van werk, gezin en studie en een ijzeren discipline heeft hij tot zijn eigen verassing dusdanig goede cijfers gehaald dat hij cum laude is afgestudeerd.’ Gerco Harthoorn is cultuurtechnisch medewerker bij Waterschap Vallei en Veluwe en volgde de opleiding in deeltijd naast zijn baan.

Klimaatvraagstuk

Zijn afstudeerscriptie ging over een zeer actueel en maatschappelijk relevant onderwerp, namelijk hoe zorgt het waterschap voor goed waterbeheer in een veranderend klimaat? Door maaibeheer van watergangen kun je zorgen voor snelle of juist trage afvoer van water. Welke keus maak je wanneer? En hoe vang je onvoorziene stortbuien op? Gerco ziet de oplossing in een andere werkwijze voor het waterschap met gebruikmaking van hydrologische rekensoftware. De opdrachtgever van Gerco bij het waterschap, Richard Sierat, is zeer tevreden met de uitkomsten: 'Gerco’s afstudeeronderzoek heeft onze organisatie echt verder geholpen: een goed onderbouwde analyse en een brug tussen theorie en praktijk; heel lastig om te onderzoeken omdat we te maken hebben met de grilligheden van de natuur en het klimaat.’ Het waterschap is al aan de slag met de resultaten.

Duidelijke ambitie

Dennis de Jager prijst Gerco omdat hij typisch de ambitie had om de associate degree als zijn eindniveau te zien, in plaats van als opstap naar een bachelor. Hij wilde zijn kennis en kunde op een hoger niveau brengen, ziet hoe strategische processen werken maar wil vooral een hele goede uitvoerder zijn. Gerco: ‘Om plezier in mijn werk te houden blijf ik aan de praktijkkant in de buitendienst werken'.

Logo overlegplatform

Trefwoorden: