Wolf binnenkort ook in gemeente Renkum te zien?

12-02-2020

De gemeente Renkum heeft als eerste gemeente in Nederland een onderzoek laten doen naar de mening van inwoners over de komst van de wolf. Twee studenten van de studie Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) uit Velp voerden dit onderzoek als afstudeeropdracht uit. 

Wolf in Nederland

Sinds een paar jaar is de wolf terug in Nederland. Afgelopen voorjaar zijn op de Veluwe jonge wolven geboren. Het is daarmee een kwestie van tijd voordat de wolf ook zijn intrede doet in de gemeente Renkum. De gemeente wil haar inwoners daarover graag goed informeren.

Communicatieplan

De studenten van HVHL, Miron Hoogerwerf en Koos Koopman, onderzochten via een enquête welke gevoelens er onder inwoners leven over de komst van de wolf. Daaruit bleek dat het overgrote deel van de Renkumse inwoners positieve emoties ervaart bij de komst van de wolf. Slechts een klein deel heeft zorgen of de wolf wel genoeg ruimte heeft en of het vee wel veilig is. Soms komt de zorg voort uit onvoldoende kennis of informatie. Met de uitkomsten van het onderzoek hebben de studenten een communicatieplan opgesteld waarin richtlijnen staan voor de gemeente hoe zij het beste haar inwoners objectief en correct kan informeren. “Dit vraagstuk gaat over het punt waar mens en natuur elkaar raken. Hier hebben de studenten een waardevolle bijdrage aan geleverd”, aldus opdrachtgever André Menting van de gemeente Renkum.

Mens en natuur

Miron Hoogerwerf en Koos Koopman zijn met hun communicatieplan De ware wolf onlangs afgestudeerd in de specialisatie Mens en Natuur van de opleiding Bos- en Natuurbeheer op HVHL. Op zaterdag 15 februari a.s. houdt de hogeschool in Velp een open dag voor alle belangstellenden.