Vier sterren voor Bos- en Natuurbeheer

17-06-2020

Gisteren ontving de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp een kroon op haar werk: vier sterren bij het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs van AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education). In een online sessie met docenten, studenten en medewerkers gaven de auditoren aan dat het team echt trots mag zijn op het behaalde resultaat. Van de vijf viersterren-opleidingen in Nederland is Bos- en Natuurbeheer nu de derde Van-Hall-Larenstein-opleiding (na Kust- en Zeemanagement en Milieukunde) die dit predikaat behaalt. Onlangs werd HVHL benoemd tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs met het behalen van de SustainaBul.

Corona

Tijdens de audit in februari was corona nog ver weg. Nu de werkelijkheid er anders uitziet, doet de auditcommissie doet een expliciet beroep op Bos- en Natuurbeheer. Juist nu er meer belangstelling is voor de natuur en een kennisbehoefte ontstaat naar verduurzaming van bedrijfsmodellen, moet de opleiding haar kracht benutten in de transitie naar het nieuwe normaal. Bijvoorbeeld door duurzame allianties te smeden met netwerkpartners. Een trotse Saskia Heins, adjunct-directeur Delta Areas and Resources, voegt toe: “Daarbij mag onze bescheidenheid wel eens aan de kant!” Heins illustreert het belang en de actualiteit van de opleiding met het lopende onderzoek naar de beleving van natuur in coronatijd, door studenten van de minor Mens & Natuur. Ze bedankt iedereen die zich met hart en ziel inzet voor de opleiding en heeft bijgedragen aan de accreditatie.

Expertise

Het onderwijsteam van Bos- en Natuurbeheer heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in een visie met duurzaamheid (‘er zijn voor een duurzame wereld’) als een van de drie pijlers. Het auditteam geeft dan ook aan dat er veel expertise is op het gebied van duurzame ontwikkeling, dat deze expertise systematisch actueel wordt gehouden en kennis en expertise in samenwerking met het werkveld tot stand komt.

Change agents

Over de beoogde competenties van studenten zijn het onderwijsteam en het werkveld het eens. Studenten worden opgeleid tot beginnende change agents met een proactieve, ondernemende en kritische houding. Studenten onderschrijven dit ook, bijvoorbeeld door reflectie op het eigen handelen. Het auditteam geeft aan dat afgestudeerden goed in staat zijn om de betekenis van duurzame ontwikkeling voor de beroepspraktijk duidelijk te maken en eraan bij te dragen.

Overall ziet het auditteam een opleiding die investeert in het toekomstgericht en toekomstvast opleiden van studenten. Daar slaagt zij volgens het werkveld goed in, zo beluisterde het auditteam.

Certificering Duurzaam Onderwijs (AISHE)

Voor het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruikt adviesorganisatie Hobéon het beoordelingskader Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Met AISHE wordt duurzame ontwikkeling in hogescholen en universiteiten gemeten. Het keurmerk kent vijf ontwikkelingsniveaus. Vanaf ontwikkelingsniveau drie mag een organisatie het Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daan van der Linde, docent Bos- en Natuurbeheer, via [email protected].