Veel vraag naar onze ‘Corona-module’ op middelbare scholen

17-04-2020

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) ondersteunt havo en vwo scholen landelijk met verschillende NLT-modules voor het vak Natuur Leven en Technologie ter verrijking van het onderwijsprogramma met actuele thema’s en ter voorbereiding op het hoger onderwijs. Vanwege deze crisistijd vindt de module ‘Een waarheid als een koe’ momenteel gretig aftrek bij veel NLT scholen in heel Nederland. Omdat het een module over dierziekten betreft, waarbij ook de overdracht van deze ziekten op mensen besproken wordt, sluit deze naadloos op het onderwerp COVID-19 aan. RSG Magister Alvinus in Sneek heeft in nauwe samenwerking met HVHL deze module toegespitst op de huidige situatie.

IJzersterke uitleg

Mart Mojet, docent aan het RSG Magister Alvinus in Sneek, is erg enthousiast over de module. “Vanwege de corona crisis gooi ik mijn programma om en ga ik komende periode de module Een waarheid als een koe geven in havo-4 en vwo-5. De module geeft een ijzersterke uitleg van wat ons allemaal nu overkomt. Het biedt meteen een platform om met leerlingen te praten over wat ze bezig houdt. De module leent zich ook heel goed voor afstandsonderwijs.” Mojet heeft het idee om juist nu de module aan te bieden gedeeld met meer dan tweehonderd middelbare scholen in Nederland. Meer dan zeventig scholen reageerden enthousiast en bij veel scholen staat de module intussen op het onderwijsprogramma.

Samenwerking voortgezet onderwijs met hoger onderwijs

Ook Jelle Nauta, coördinator van het Aansluitingsnetwerk VO-HO (Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs), is erg te spreken over de samenwerking in deze module. “Mart heeft in een zeer korte tijd veel scholen weten te enthousiasmeren voor onze module. De Vereniging van NLT-scholen is zeer enthousiast over dit initiatief en hoopt dat hiermee docenten vaker ideeën en lesmaterialen gaan delen via een Google drive en/of via de module database van het vak NLT. Het plan voor deze module is om de opgestuurde documenten en ideeën te verzamelen en landelijk te delen.”

Geschikt voor havo en vwo

Eigenlijk was de module ontwikkeld voor havo-leerlingen, maar volgens Mojet kunnen ook vwo’ers hier prima mee aan de slag. “In deze tijden wel. En elke docent heeft nog wel wat liggen om meer diepgang te geven.” Meer informatie over het lesmateriaal is verkrijgbaar via HVHL.